Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Webbinarier vid forskningsfronten 2021-03-02 I samarbete med Stockholms universitet och KTH anordnar Vetenskapens hus en serie webbinarier under våren som riktar sig till gymnasieelever och lärare. Webinarierna tar upp aktuell forskning om t ex svarta hål, epidemiologi eller datorbaserad kemi och flera forskare från SU deltar.
 • Status mars projekt Webb2021 2021-03-02 Nu går webbprojektet snart in i nästa fas där fokus ligger på forskningsinformation. Utbildningar i mallar för forskning drar igång i vecka 15. Webbplatser för centra och större projekt planeras att kunna börja byggas från maj.
 • Forskningskvaliteten ska säkras vid universitetet 2021-03-01 Universitetet inför en ny komponent för kvalitetssäkring av forskning. Genom att använda befintliga data är tanken att undvika att skapa nya betungande arbetsmoment.
 • Vad gör universitetet åt ökningen av disciplinärenden? 2021-03-01 Det har skett en ökning av disciplinärenden under de senaste åren. Vad beror det på och vad gör universitetet för att komma åt det?
 • Åtta forskare beviljas sabbatsterminer 2021-03-01 Rektor har beslutat om vilka medarbetare vid universitetet som beviljas sabbatsterminer läsåret 2021/22.
 • Forskarskoleverksamhet vid humanistiska fakulteter i Sverige 2021-02-24 Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet bjuder in till en onlinekonferens, som syftar till att främja kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte av forskarskolor och forskarskoleliknande verksamhet.
 • Begränsad service den 10 mars pga uppgradering 2021-02-24 Onsdagen den 10 mars uppgraderar vi vårt bibliotekssystem. Under uppgraderingen går det inte att låna, söka, beställa eller köa på böcker. Beställ från magasin senast den 8 mars för leverans före uppgraderingen.
 • Jan Teorell ny innehavare av Lars Hiertas professur 2021-02-24 Jan Teorell är ny innehavare av Lars Hiertas professur i statsvetenskap. Demokratisering, korruption och statsbyggnad är några av de ämnen han forskar om.
 • Vägledarinfo – ett nyhetsbrev från Studentavdelningen 2021-02-24 Välkommen till Vägledarinfo – nyhetsbrevet för dig som jobbar med studentadministration vid Stockholms universitet. Med detta månatliga brev vill vi informera om Studentavdelningens aktiviteter m.m. till institutionerna så att ni är uppdaterade om allt från ändrade öppettider till aktuella seminarier och alltid har korrekt information.
 • Institutionens miljöhandlingsplan 2021-02-23 Föregående period satsade institutionen på utbytande av armatur till miljövänligare led-lampor samt med att uppmärksamma flygresandet vilket resulterade i en framtagen resepolicy som stöder tågresor inom Sverige och fler digitala samarbeten, möten. Under 2021-2022 kommer miljöarbetet fortsatt att fokusera på digitala möten och återvinning av institutionens avfall.  
 • Ny regionala covid-rekommendationer i Region Stockholm 2021-02-23 Använd engångsmunskydd i kollektivtrafiken oavsett vid vilken tid du reser, avstå från icke nödvändiga resor och använd munskydd i vissa inomhusmiljöer. Dessutom en förnyad uppmaning om att arbeta hemifrån så ofta du kan.
 • Därför är universitetsbiblioteket öppet 2021-02-23 Vi är ett statligt forskningsbibliotek som erbjuder en viktig samhällsservice, därför håller vi öppet under rådande situation. Här kan du läsa mer om vad som gäller just nu.
 • IVAs tredje 100-lista 2021-02-23 På fredag den 29 januari öppnar ansökan till IVAs tredje 100-lista, denna gång söker vi aktuell forskning på temat Från kunskap till hållbar krisberedskap. Ansökan är öppen till den 22 mars
 • Ny databas från UKÄ visar all publicerad forskning per lärosäte 2021-02-23 UKÄ har lanserat nytt verktyg som visar volymen på den vetenskapliga produktionen per lärosäte och forskningsområde.
 • Ny funktion för att godkänna kakfiler (cookies) på våra webbplatser 2021-02-23 Enligt lagkrav måste en webbplatsbesökare kunna välja bort vissa cookies. Ett första steg lanserades den 10 februari.
 • Administratörsträff om informations- & kommunikationsteknik i utbildning och studentkontakt online 2021-02-22 Lär dig mer om olika funktioner i Athena och Zoom ur ett utbildningsperspektiv som är användbara i arbetet som kursadministratör. Ola Palm från SU:s nya IKT-pedagogiskt team tipsar också om flera andra digitala guldkorn som underlättar ditt arbete.
 • Min arbetsplats: Transmissionselektronmikroskopen vid MMK 2021-02-22 Anumol Ashok berättar om sitt dagliga arbete med ett av världens mest avancerade elektronmikroskop, som hjälper forskare att se världen på atomnivå.
 • Online workshop: Aktivt lärande i digital miljö 2021-02-22 Hur skapar du en lärandemiljö som aktiverar, utmanar och motiverar dina studenter? Aktivt lärande är ett samlingsbegrepp för en rad metoder som bygger på att studenter på olika sätt engageras i lärandeprocessens olika steg. Metoderna kan även användas i digital undervisning genom att bland annat kombinera asynkrona och synkrona undervisningsinslag. Välkommen till en workshop där vi också undersöker och diskuterar möjligheter till interaktiva undervisningsformer i Zoom och Athena.
 • Beslutet om budgetunderlag är fattat 2021-02-22 Styrelsen för Stockholms universitet har fattat beslut om budgetunderlag för 2022–2024, som skickas in till Regeringskansliet.
 • Ledningen har ordet: Med nyfikenhet påbörjar jag mina uppdrag 2021-02-22 Att bli utnämnd till dekan för Samhällsvetenskaplig fakultet och till vicerektor (en av två) vid det Humanvetenskapliga området är en stor ära och jag tackar ödmjukt för förtroendet.
 • Ledningen har ordet: Utvärderingar – belastning eller kvalitetsfrämjande? 2021-02-22 Universitetet genomgår just nu utvärdering av verksamheten av en aldrig tidigare skådad omfattning. Man kan onekligen fråga sig om det är värt allt arbete som läggs ner.
 • Ökat anslag till Studenthälsan 2021-02-22 Regeringen ökar anslaget till studenthälsovård. Det är en långsiktig satsning och inte direkt kopplad till pandemin. Syftet är bland annat att möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter.
 • Viktig information för dig som använder det trådlösa nätverket eduroam 2021-02-19 Alla som använder det trådlösa nätverket eduroam och använt de automatiska inställningarna behöver ladda ner en uppdaterad version till sina enheter. Det finns automatiska inställningar för olika enheter och du kan göra förändringen redan nu om du befinner dig på universitetet.
 • Ny bok om medeltida litteratur av Sofia Lodén 2021-02-19 Idag släpps Sofia Lodéns bok French Romance, Medieval Sweden and the Europeanisation of Culture. Boken handlar om fyra medeltida texttraditioner och deras betydelse för framväxten av en europeisk kultur. Texttraditionerna har gemensamt att de växte fram i en franskspråkig miljö och senare nådde det medeltida Sverige.
 • Etik i forskningen 2021-02-19 Som forskare kan du vända dig till etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd om du har frågor eller funderingar som rör forskningsetik – det kan handla om etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed, oredlighet eller andra aspekter av etik i forskningen.
 • Online workshop: Video i dina kurser ─ motiverande kursdesign och skärminspelning 2021-02-19 Du är universitetslärare och vill få grepp om hela processen när det gäller att skapa en videoinspelning för din kurs, allt ifrån konceptutveckling och manus till skärminspelning samt publicering i till exempel Videotjänsten eller i Athena.
 • Nu påbörjas införandet av ett nytt ekonomisystem! 2021-02-19 Samarbetet med CGI har påbörjats för att införa ett nytt ekonomisystem.
 • Rutiner för externfinansierad forskning 2021-02-18 Här vill vi tydliggöra processer rörande extern forskningsfinansiering för dig som är prefekt, administrativ chef och enskild forskare.
 • Centrum för barnkulturforskning fyller 40 år! 2021-02-17 40 år har gått sedan inrättandet av Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet - och i 40 år har centrumet arbetat för att stärka barnkulturens ställning i Sverige. Jubileet firas med en direktsänd, stjärnspäckad minigala som bjuder på både underhållning och allvar.
 • Arrhenius-plaketten 2020 till professor David Drew 2021-02-16 Onsdagen 24 februari kl 18:00 kommer David Drew, professor i biokemi vid Stockholms universitet, att få ta emot Arrhenius-plaketten från år 2020.
 • Utlysning av medel för strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning 2021-02-16 Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel till strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning. Sista ansökningsdag är den 16 mars 2021.
 • Fanny Forsberg Lundell har publicerat en artikel i Kvartal 2021-02-15 Fanny Forsberg Lundell, professor i franska vid Romanska och klassiska institutionen, och Berit Aronsson, universitetslektor i språkdidaktik vid Umeå universitet, har skrivit en artikel om språkets vikt för integration.
 • Frukostträff: The Erasmus Learning Journey 2021-02-15 Why do students in higher education seek the study abroad experience? What experiences do students describe in relation to their learning and personal development? What learning processes can be identified in these experiences?
 • Profilseminarium: Universitet – en motor för innovation? 2021-02-15 Hur kan vi förstå innovation idag? Och på vilket sätt kan universiteten och forskningen bidra till en ”innovationsdriven” kunskapsutveckling? Är det något vi vill? Välkommen till Humanvetenskapliga områdets profilseminarium under profilområdet Organisation, samhälle och individ, den här gången med tema innovation.
 • JMK rekryterar prisbelönt undersökande journalist 2021-02-12 Hans avslöjanden har skapat rubriker och samhällsdebatt. I veckan gavs den prisbelönte journalisten Erik Palms bok om H&M:s tidigare styrelseordförande Stefan Persson ut som pocket. I en intervju med IMS berättar han om sina grävreportage och sin nya tjänst vid JMK.
 • Online-workshop: ABC-metoden för kursdesign 2021-02-12 Med ABC-metoden skapar du och dina kollegor välstrukturerade kurser med en inspirerande blandning av läraktiviteter som stödjer studenters lärande. Läraktiviteterna kan användas i både fysiska och digitala rum inom områdena; inhämta kunskap, samarbeta, diskutera, utforska, tillämpa och praktisera, skapa. Workshoppen är anpassad för att bland annat skapa kurser i Athena. Delta gärna i lärarlag med fokus på en av era kurser.
 • Så blir individuella studieplanen ett pedagogiskt verktyg i forskarhandledningen 2021-02-12 Visste du att doktoranders individuella studieplan kan användas som ett effektiv konstruktivt verktyg i din forskarhandledning? Workshop där forskarhandledare får nya perspektiv och ett starkt verktyg att använda i handledningen samt en uppdatering av de regelverk som omger forskarutbildningen vid just Stockholms universitet.
 • Forskarhandledning i teori och praktik omg 2 VT21 2021-02-11 Kursen vänder sig till dig som är forskarhandledare, antingen du är erfaren eller ny. I kursen ges möjlighet att reflektera över vad det är man faktiskt gör när man handleder och hitta sätt att göra handledningen så bra och effektiv som möjligt. START: 24 mar
 • Studie- och yrkesvägledning viktig för nyanländas integrering 2021-02-11 I ett pågående forskningsprojekt studeras studie- och yrkesvägledning för nyanlända ungdomar. Studien visar bland annat på vikten av samarbete mellan studie- och yrkesvägledare och lärare.
 • Rektorsbeslut om uppdaterade Regler för visuell identitet 2021-02-10 Universitetets styrdokument Regler för visuell identitet har uppdaterats.
 • Utbildningar i digital tillgänglighet för alla medarbetare 2021-02-10 Funka.com erbjuder utbildningsfilmer i ämnet digital tillgänglighet till alla medarbetare på Stockholms universitet.
 • Forskningsetisk policy för universitetet 2021-02-10 Stockholms universitet har nu en forskningsetisk policy för att främja god forskningssed och ge vägledning åt medarbetare.
 • Anslutning till obligatoriska IT-tjänster för ökad säkerhet 2021-02-10 Rektor beslutade december 2018 att göra fyra komponenter i IT-accessen obligatoriska för alla medarbetare. Ett av skälen är förbättrad IT-säkerhet. 
 • Enkät: Vad gör du på din friskvårdstimme? 2021-02-09 Nu under pandemin har många fått ställa om sin träning. Vi frågade några medarbetare på universitetet hur de använder sin friskvårdstimme. Under våren har alla medarbetare på universitetet fått en extra friskvårdstimme i veckan.
 • Online workshop: Vetenskapligt skrivande och skrivblockeringar – Vad kan jag göra som handledare? 2021-02-09 En av de mest utmanande situationer du kan råka ut för som handledare är att doktorander fastnar när de ska skriva. I workshoppen får du som handleder på forskarnivå nya perspektiv och möjlighet att utifrån en case-övning pröva verktyg för handledning och återkoppling av doktoranders skrivande
 • Online workshop: Using and reusing open resources 2021-02-09 What open educational resources are available in your subject area? How can you find them, and how are you allowed to use them? How can resources that others have prepared and made available enrich your courses?
 • Erik Huss 2021-02-09 Skibum, polarforskare, geovetare, kommunikationschef, egenföretagare och ett brinnande naturintresse..
 • Utbildning i rekryteringssystemet ReachMee 2021-02-08
 • Utbildning i rekryteringssystemet ReachMee 2021-02-08
 • Drömmarna som ledde till forskarkarriär 2021-02-08 Boken ”Forskardrömmar” är berättelsen om hur några forskarkarriärer påbörjades. Jenny Larsson och Victor Galaz är ett par av forskarna som berättar om drömmarna som fick dem att bli forskare.
 • Samordnat ansvar ska stärka internationalisering 2021-02-05 Genom att samordna ansvaret inom förvaltningen ska arbetet med internationalisering vid universitetet stärkas.
 • Utveckla dina handledningskompetenser — workshoppar för forskarhandledare 2021-02-05 En rad workshoppar på olika teman om just forskarhandledning ska leda till reflektion, dialog och utveckling av handledningskompetenser. Här får du som är forskarhandledare stöd att skapa de bästa förutsättningarna för doktorander du handleder att utvecklas till framtidens forskare och akademiker.
 • Lönerevision våren 2021 2021-02-05 Information om vårens lönerevision.
 • Nya professorer vid Stockholms universitet 2021-02-05 Rektor har senaste månaderna anställt och befordrat flera professorer vid Stockholms universitet. Tre nya affilierade professorer knyts även till universitetet.
 • Kungliga medaljer till professorer 2021-02-05 Kung Carl XVI Gustaf har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och medaljen Litteris et Artibus. Två medaljer går till professorer vid Stockholms universitet.
 • Kommunikationsnätverksträff 2021-02-04 Välkommen till Kommunikationsnätverksträff!
 • Podd #33 – Så fixar du plugget på distans 2021-02-04 Nästan all undervisning på högre utbildningar sker i dagsläget på distans. Men hur får man plugget gjort när man varken kan träffa lärare eller kursare? Hur skaffar man sig bra rutiner? Och vad kan man vinna på att lära känna sina egna brister och styrkor?
 • University of Glasgow blir associerad partner i Civis 2021-02-04 Universitetsalliansen mellan åtta universitet i Europa stärks genom nytt partnerskap.
 • ”Jag har länge intresserat mig för hur konst möter vetenskap genom historien” 2021-02-03 Mårten Snickare är ny föreståndare för konsthallen Accelerator på Stockholms universitet.
 • Under pandemiåret: Växthusgasutsläpp minskade med 30 procent 2021-02-03 Under 2020 minskade universitetets klimatutsläpp med 30 procent jämfört med året innan. Det visar nu resultatet från en rapport som är framtagen av klimatberäkningsföretaget Svalna.
 • Nystartat IKT-pedagogiskt team hjälper universitetslärare klara digital undervisning 2021-02-03 Universitetets lärare och institutioner ska få hjälp att utveckla sin pedagogiska verksamhet med olika verktyg i informations- och kommunikationsteknik.
 • Ny resepolicy tar mer miljöhänsyn 2021-02-02 I december 2020 togs ett rektorsbeslut kring universitetets nya rese- och mötespolicy. Ambitionen är att i högre grad minska på klimatavtrycket från resandet.
 • Möte mellan människa och natur vid Arrheniuslaboratoriet 2021-02-02 Ett möte mellan människa och natur. Så kan konstverket av Linda Shamma beskrivas som vid Arrheniuslaboratoriet.
 • Virtuell verkstad: Så skapar du kunskapstester i Athena 2021-02-01 Du är universitetslärare och vill lära dig skapa kunskapstester i Athena. Frågorna kan utformas med en stor variation och här prövar vi olika sätt. Det är också ett bra tillfälle att utbyta tankar och erfarenheter med kollegor kring detta.
 • Sekunden som kan skaka it-system 2021-02-01 Med jämna mellanrum läggs sekunder till eller dras ifrån vår tid, vilket är en huvudvärk för it-administratörer. Theo Kanter vid Stockholms universitet belyser problemet i Computer Sweden.
 • SPV:s informationsträffar – lär dig mer om din pension 2021-01-29 Myndighetsgemensam pensionsinformation för dig som har några år kvar till pensionen, men inte är på väg att ansöka om pension riktigt än.
 • Extra friskvårdstimme under vårterminen 2021-01-29 Anställda vid Stockholms universitet erbjuds en extra tillfällig friskvårdstimme per vecka till och med 30 juni 2021.
 • Tre SU-forskare utomlands berättar – så påverkar pandemin vår vardag och forskning 2021-01-28 Nobelpristagare såväl som doktorand, alla påverkas av pandemin. Tre medarbetare som befinner sig utomlands berättar om hur pandemin påverkat deras forskning och vardag.
 • Information om sjukskrivning med anledning av coronaviruset 2021-01-27 Slopat karensavdrag och tillfälligt avskaffat krav på läkarintyg från dag 8 (t.o.m. den 30 april 2021). Krav på läkarintyg från dag 22 (fr.o.m. den 15 december 2020).
 • Regeringen föreslår mer pengar till svensk forskning 2021-01-27 I regeringens forsknings- och innovationsproposition föreslås ökade anslag med 13,6 miljarder kronor och satsningar på bland annat forskning om klimat och miljö, hälsa och välfärd samt digitalisering. Vid Stockholms universitet välkomnas de nya satsningarna men kritik finns även mot att regeringen vill detaljstyra.
 • Årets pedagogiska ambassadörer startar nya utvecklingsprojekt om undervisning 2021-01-27 Digitalt lärande, digitala examinationer och utveckling av ny form för handledning av examensarbeten är några ämnen som lyfts av årets pedagogiska ambassadörer i nystartade utvecklingsprojekt. Pedagogiska ambassadörer är speciellt utsedda universitetslärare som under ett år driver ett projekt vid sin institution för att utveckla undervisning.
 • Workshop: Utveckla din handledarroll genom gestaltande metoder 2021-01-26 Har du någon gång hamnat i en besvärlig situation i samband med handledning av studenter? Du kanske kände dig låst, missnöjd eller villrådig. Med gestaltande metoder som Forumspel prövar du nya sätt att agera för att nå förändring i sociala sammanhang och hitta nya strategier för handledningssamtal som fungerar. En workshop för universitetslärare vid Stockholms universitet och som vill utveckla sin handledarkompetens. Det spelar ingen roll inom vilken ämnesdisciplin du är verksam eller hur mycket undervisningserfarenhet du har.
 • Nya professorer och ny administrativ chef 2021-01-26 Under hösten skedde en rad personalförändringar vid Institutionen för mediestudier. Såväl Marina Dahlquist som Ester Pollack befordrades till och anställdes som professor i filmvetenskap respektive journalistik vid Stockholms universitet. I december anställdes Peter Erell som administrativ chef vid IMS.
 • Online-workshop: Så gör du en professionell videoinspelning på kontoret eller hemma 2021-01-25 Universitetslärare producerar allt mer media hemma och på sina kontorsrum. Det kan handla om förinspelad film till Omvänt klassrum eller direkt kommunikation via till exempel Zoom. Hur gör du då dina produktioner på ett professionellt sätt? Lär dig mer i virtuell workshop med mediepedagog Jonas Collin. Gästföreläsare: Erika Höghede ─ skådespelerska och expert på icke-verbala uttryck
 • Ersättning för sjukvårdskostnader upphör att gälla fr.o.m. 2021-02-01 2021-01-25