Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Workshop: Aktivitetsbaserat lärande i universitets nya ALC-salar. 2020-02-25 Hur skapar du en lärandemiljö som aktiverar, utmanar och motiverar dina studenter? Undervisningsmetoden Active Learning Classroom (ALC) är en varierad och studentaktiverande undervisning där fysiska möten kompletteras med digital teknik. Lär dig undervisa i universitetets nya ALC-lärosal. Vi diskuterar och utformar undervisning samt prövar hur lärosalen fungerar både ur lärarens och studentens perspektiv. För universitetslärare.
 • Ny dynamisk ALC-lärosal för studentaktiverande undervisning 2020-02-25 I Södra huset står nu universitetets första ALC-lärosal färdig att användas för undervisning. Lärosalen är speciellt utformad för undervisningsmetoden Active Learning Classroom (ALC) som är en varierad och studentaktiverande undervisning där fysiska möten kompletteras med digital teknik.
 • Att skriva och sökmotoroptimera för besökare på webben 2020-02-25 Grundläggande utbildning i hur du bäst skriver och strukturerar innehållet på webbsidor. Och hur du sökmotoroptimerar dina webbsidor för att besökarna ska hitta till dem. 95% kommer via "storgoogle" och 5% använder SU:s sökfunktion på START-sidan.
 • Stöd för att genomföra evenemang, konferenser, besök och möten 2020-02-25 Här hittar du information om det stöd som Stockholms universitet kan erbjuda dig som ska anordna olika typer av evenemang. För dig som vill koordinera arbetet på egen hand har vi sammanställt en checklista, kommunikationsmaterial och praktiska verktyg som underlättar arbetet.
 • Juridik för innehåll på internet 2020-02-24 Personuppgiftskyddet blev starkare i och med EU:s dataskyddsförordning från maj 2018. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, började gälla den första januari 2019. Vad gäller vid myndigheten Stockholms universitet? Vilka lagar gäller dig i ditt arbete på webb och i sociala medier?
 • Skoldebatten föremål för ny forskarskola 2020-02-24 Fyra lärosäten går samman i en bred satsning för att undersöka hur historien påverkar dagens skola.
 • Universitetet bidrar till samhällsdebatten 2020-02-24 Andrés Rivarola Puntigliano, docent och föreståndare för Nordiska Latinamerikainstitutet (Nilas) vid Romanska och klassiska institutionen, ligger på andra plats i listan över universitetets 50 mest förekommande talespersoner.
 • Två SU-professorer valdes in i KVA 2020-02-24 Den 12 februari valdes professorerna John Hassler och Carina Mood vid Stockholms universitet in som ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademiens klass för samhällsvetenskaper.
 • Universitetets ekonomi: Fokus på att fylla utbildningsplatser 2020-02-24 Det ekonomiska resultatet för 2019 visar ett underskott på 223 miljoner kronor. För tredje året i rad går därmed Stockholms universitet med underskott.
 • Årsredovisning 2019 2020-02-24 Årsredovisningen är regeringens verktyg för att följa upp utvecklingen vid Stockholms universitet det gångna året.
 • Framtida europeisk forskningsfinansiering hotad 2020-02-21 EU är Stockholms universitets tredje största forskningsfinansiär. I nuvarande europeiska ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020, har universitetets forskare hittills beviljats 77 miljoner euro – över 50% bättre än i hela förra ramprogrammet, FP7! Detta är mycket glädjande, men budgeten för kommande sjuåriga ramprogram, Horizon Europe (som börjar 2021), är nu i farozonen för ytterligare nedskärningar!
 • Nya avtal för Taxitjänster 2020-02-21 From med måndag 24/2 gäller nya avtal för taxitjänster
 • Stockholms universitet var värd för Civis-workshop 2020-02-21 Fem hubbar ska utvecklas inom ramen för Civis-samarbetet. På en workshop i januari träffades alla åtta universitet för att påbörja det arbetet.
 • Utlysning av medel för strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning 2020-02-21 Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel till strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning. Sista ansökningsdag är den 20 mars 2020.
 • Svensk-engelsk akademisk ordlista för medarbetare  2020-02-21 Vad heter ”doktorand” på engelska? Hur översätts master´s student, MA student och MSc student till svenska? En uppdaterad ordlista med både SU-specifika ord och mer allmänna akademiska termer på både svenska och engelska finns nu tillgänglig på vår webbplats.
 • Professionsprogram kan skapa fler lärare i skolan 2020-02-21 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • Lärarutbildningens nyhetsbrev – det senaste brevet 2020-02-21 Få tips om vidareutbildning och forskning som rör skola och utbildning genom att prenumerera på Lärarutbildningens nyhetsbrev. Läs det senaste nyhetsbrevet här.
 • Podd #27 – Märkliga, unika och uråldriga böcker, och hur de används i ny forskning 2020-02-20 I vissa av de äldsta, unikaste och mest värdefulla böckerna i bibliotekets boksamlingar blandas iakttagelser med ren fantasi. Men böckerna används även i modern forskning.
 • Tydligare regler och processer för studentinflytande 2020-02-20 I december 2019 beslutade rektor om ett nytt styrdokument, Regler för studentinflytande, som ersätter ett tidigare policydokument från 2011.
 • Symposium och 10 årsjubileum för ÄdFo! 2020-02-20 Stockholms universitets ämnesdidaktiska forskarskola ÄdFo firar 10 år. I samband med jubileet arrangerades ett symposium om samverkan kring forskarutbildning mellan skola och lärosäte.
 • Nätverksträff Administratörer för god utbildningsmiljö om studentbemötande och rättigheter 2020-02-20 Studenter har rätt att påverka sin utbildning. Vad innebär det i det dagliga administrativa arbetet vid universitetet? Vilka skyldigheter har institutionerna emot studenterna och vad är administratörens roll? Hur bemöter vi studenter på ett rättvist sätt och tillvaratar deras erfarenheter?
 • Beställning av semlor inför stundande fettisdag 2020-02-20
 • Nytt nummer av Universitetsnytt 2020-02-20 Att nå ut med forskning. Det är temat i årets första Universitetsnytt. Men hur går det till att sprida forskningsresultat så att fler får nytta av dem? Dessutom: Profilintervju med medieforskaren Ester Pollack och besök på nyöppnade Centrum för paleogenetik.
 • Avtal för julbord äntligen på plats 2020-02-20 Universitet har nu kunnat teckna avtal med Festmäklarna AB för avrop av tjänstenjulbordsförmedling
 • ”Vi forskare har en plikt att ge tillbaka något till samhället” 2020-02-20 Medieforskaren Ester Pollack har ägnat många år åt att undersöka hur olika samhällsfenomen skildras i medier. I tider av desinformation tycker hon att det är viktigt att nå ut med sakkunskap och ställer därför ofta upp som expert när journalister hör av sig.
 • Det mesta oklart efter Brexit 2020-02-20 När du läser det här har Storbritannien lämnat EU. Men vad Brexit kommer att betyda för universitetets forskningssamarbeten och studentutbyten med Storbritannien är det ingen som vet.
 • UKÄ:s lärosätestillsyn har startat 2020-02-20 Stockholms universitet har under ett par år förberett sig för UKÄ:s juridiska tillsyn av universitetets regeltillämpning. Denna tillsyn kallas i dagligt tal för lärosätestillsyn.
 • Nytt Open Access-avtal med ACS 2020-02-19 Nu kan du som forskare vid Stockholms universitet publicera dig Open Access utan avgift i tidskrifter från det vetenskapliga förlaget American Chemical Society, ACS.
 • Newspaper.com - testperiod 2020-02-19 Biblioteket har för tillfället en testperiod på databasen newspaper.com. Testperioden slutar 16 april 2020.
 • Forskare vill se hur pressen skildrade terrordådet i bilder 2020-02-19 Medieforskaren Maria Nilsson, Stockholms universitet, kommer kartlägga hur svenska dagstidningar skildrade terrordådet i Stockholm den 7 april 2017 i bilder.
 • Bli mer professionell i din forskarhandledning 2020-02-19 Fortsättningskurs i forskarhandledning. Lär dig stödja doktorander till självständighet och kreativitet. Genom kollegialt erfarenhetsutbyte utvecklar du ditt professionella förhållningssätt till både doktorander och kollegor. Internat 2—3 april.
 • Frukostträff: Kurser i svenska för internationella studenter och medarbetare  2020-02-19 Välkommen till Good Morning with Global Engagement frukostträff på temat "Kurser i svenska för internationella studenter och medarbetare".
 • STIAS fellowships för svenska forskare 2020-02-19 Current application round closes 31 May 2020 (for visiting STIAS the 2nd semester 2021).
 • Webbinarier för internationella studenter 2020-02-19 Teamet som arbetar med internationell studentrekrytering på Studentavdelningen arbetar mycket med webbinarier för internationella studenter. Ett webbinarium är ett webb-möte där studenterna loggar in i ett digitalt mötesrum där de kan se och höra presentatören, se en eventuell Powerpointpresentation och ställa frågor i chatten.
 • Hög kvalitet på universitetets ämneslärarutbildningar 2020-02-19 Stockholms universitet kommer väl ut i den granskning av ämneslärarutbildningarna som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har gjort. Universitetets utbildningar har övervägande hög kvalitet, medan åtgärder behöver sättas in för att kvalitetssäkra ett av undervisningsämnena.
 • Grön kemi viktigt i hållbarhetsomställningen 2020-02-18 Det finns en enorm potential i grön kemi som kan skynda på omställningen till ett hållbart samhälle.
 • Introduktionsdag för nyanställda 2020-02-18 Som nyanställd lärare, forskare, doktorand, administrativ eller teknisk personal vid Stockholms universitet bjuds du in till universitetets introduktionsdag för nyanställda
 • Information till studenter och medarbetare om coronaviruset 2020-02-18 Alla studenter och anställda vid Stockholms universitet rekommenderas att följa UD:s avrådan från resor till områden i Kina som drabbats av det nya coronaviruset. Universitetet bevakar händelseutvecklingen och följer Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer.
 • Jobba på högskoleprovet lördagen den 4 april 2020-02-18 Vill du göra en betydande och viktig insats för samhället? Sektionen för antagning och studieinformation på Studentavdelningen söker dig som är anställd på ett universitet eller högskola för arbete vid vårens högskoleprov lördagen den 4 april 2020.
 • Naturvetarnas och matematikernas arbetsmarknadsdag 2020-02-17 Den 12 februari gick naturvetarnas arbetsmarknadsdag av stapeln i Aula Magna och på matematiska institutionen i Kräftriket.
 • Frukostträff: Uppehållsregler för internationella forskare och studenter 2020-02-17 Välkommen till Good Morning with Global Engagement frukostträff på temat "Student och forskardirektivet - effekten på uppehållsregler för internationella forskare och studenter".
 • Tre frågor till Elin Svahn – först med att disputera i översättningsvetenskap i Sverige 2020-02-17 Elin Svahn är först i Sverige med att disputera i översättningsvetenskap. Hon arbetar med översättningssociologi och har skrivit en avhandling som handlar om översättare i en svensk kontext. Elin Svahn disputerar vid Tolk- och översättarinstitutets (TÖI), Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler).
 • Elin Svahn har fått Sigtunastiftelsens författarstipendium 2020 2020-02-17 Sigtunastiftelsens författarstipendier 2020 har tilldelats bland annat Elin Svahn. Hon översätter huvudsakligen från franska, men även till viss del från engelska. Elin Svahn har översatt fyra romaner, en novell, en ungdomsroman, två grafiska romaner för ungdomar och sju bilderböcker.
 • "Sök personal" endast tillgängligt på universitetets nät 2020-02-17 Webbtjänsten sök personal begränsas till att endast vara tillgänglig från universitetets nät. Förändringen sker av säkerhetsskäl och träder i kraft omgående.
 • The Faculty of Social Sciences presents: The 2020 Gunnar Myrdal Lecture 2020-02-17 Michèle Lamont, Harvard University, "Narratives of Hope: Self-Worth and the Current Crisis in American Society and Beyond"
 • Fakultetsklubben inbjuder till föreläsning 2020-02-17 med professor Augustprisnominerade Alexandra Borg och Nina Ulmaja
 • Sommarskola i digital humaniora i Oxford 2020-02-17 Är du forskare eller doktorand med behov av ökad kompetens eller intresse för digital humaniora? Riksbankens Jubileumsfond erbjuder i samarbete med universitetet i Oxford 20 platser på en sommarskola i digital humaniora. Ansök senast den 20 februari.
 • Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) Kompetensutveckling för lärarutbildare 2020-02-17 Hur är det att undervisa om att undervisa och att modellera undervisning? Behörighetsgivande högskolepedagogisk kurs för dig som är verksam inom någon del av universitetets lärarutbildning. Kursen hjälper dig att utforska och utvecklas i den komplexa rollen som lärare och forskare i lärarutbildning. Vi undersöker också lärarutbildarens professionella identitet, värderingar och relation till samhället.
 • Etik i forskningen 2020-02-17 Som forskare kan du vända dig till etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forskningsstöd om du har frågor eller funderingar som rör forskningsetik – det kan handla om etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed, oredlighet eller andra aspekter av etik i forskningen.
 • Till minne av Inge Jonsson 2020-02-17 Professorn i litteraturvetenskap samt universitetets förre rektor Inge Jonsson har gått bort 91 år gammal.