Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Egenföretagaren som brinner för naturen 2019-11-15 Skibum, polarforskare, geovetare, kommunikationschef, egenföretagare och ett brinnande naturintresse. Erik Huss har minst sagt hunnit med en hel del i sitt liv.
 • Missade du samtalsserien ”Vems sanning?” Nu finns den på webben! 2019-11-15 Är vi verkligen mer faktaresistenta idag? Hur låsta är vi egentligen i våra filterbubblor och har förtroendet för vetenskapen minskat? Samtalsserien "Vems sanning?" tar tempen på dagens kunskapsklimat. Här kan du se hela serien.
 • Nätverksträff Administratörer för god utbildningsmiljö: tema studentstöd 2019-11-15 Hur kan studenter få pedagogiskt stöd på olika sätt för att klara sina studier? Lär dig mer om de resurser som finns vid universitetet som studiestöd, pedagogiskt stöd kring akademiskt skrivande och studieteknik, samt universitetsbibliotekets lärandestöd i Athena, sökhandledning med mera. Administratörer för god utbildningsmiljö bjuder in till träff med gästföreläsare från universitetsbiblioteket, studenthälsan och Studie- och språkverkstan.
 • Samverkansmeritering – möjligheter och utmaningar 2019-11-15 Hur ska samverkan mätas och bedömas på ett bra sätt? Hur skapar man incitament för samverkan och hur kan det meriteras? För att diskutera dessa frågor arrangerades ett panelsamtal där samverkan och samverkansmeritering belystes från olika perspektiv.
 • Etik i forskningen 2019-11-15 Som forskare kan du vända dig till etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forskningsstöd om du har frågor eller funderingar som rör forskningsetik – det kan handla om etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed, oredlighet eller andra aspekter av etik i forskningen.
 • 40 miljoner till forskarskola om matematik och naturvetenskap 2019-11-15 I Vetenskapsrådet utlysning inom utbildningsvetenskap har forskarskolan Att göra matematik och naturvetenskap relevant – en ämnesdidaktisk forskarskola för lärarutbildare tilldelats 40 miljoner under fem år.
 • Forskningsanslag från Cancerfonden 2019-11-15 Cancerfonden har fattat beslut om årets forskningsanslag. Tre forskare vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) tilldelas medel för projekt. En forskare beviljas, utöver ett projektbidrag, ”utökat stöd”.
 • 40 miljoner från Vetenskapsrådet till forskarskolan: Kunskapsmätningar inom utbildningssystem 2019-11-15 I Vetenskapsrådets utlysning utbildningsvetenskap har forskarskolan Kunskapsmätningar inom utbildningssystem - forskarskola för lärarutbildare beviljats 40 miljoner kronor. Samuel Sollerman och Astrid Pettersson från PRIM-gruppen på MND samt Kerstin Pettersson på MND är medverkande forskare tillsammans med Göteborgs universitet (koordinatorer) och Uppsala universitet.
 • Föreslå en artikelidé till The Conversation 2019-11-15 Är du forskare och har en bra idé på en populärvetenskaplig artikel som du tror skulle passa i det digitala magasinet The Conversation? Här kan du föreslå din idé.
 • Situationen i Hongkong 2019-11-15 Det allvarliga säkerhetsläget i Hongkong har föranlett Stockholms universitet att kontakta sina utbytesstudenter där och uppmana till försiktighet samt påminna om dem om sitt försäkringsskydd.
 • Forskare diskuterar Sveriges nya språk 2019-11-14 Christina Hedman, professor vid Institutionen för språkdidaktik, gästar podcasten Det nya Sverige tillsammans med språkvetaren Sofia Tingsell. I andra avsnittet pratar de om de nya språken i Sverige.
 • Podd #22 – När du inte kan lita på forskningen 2019-11-14 Forskning blir inte alltid rätt. Även om all seriös forskning granskas innan publicering så släpps ändå artiklar med felaktigheter och ibland direkt fusk. Vad som händer då får det veta mer om i avsnitt #22.
 • Korta webbadresser att kommunicera i tal och skrift 2019-11-14 På de centrala webbplatserna finns webbsidor och samlingssidor för olika målgrupper eller ändamål. Sidorna finns på olika nivåer i strukturen, men alltid i ett relevant sammanhang. För att enkelt kunna kommunicera dessa har de fått en kortadress, ett så kallat webbalias.
 • Var med och fira fakulteten! 2019-11-14 2019 fyller Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet 100 år. Det vill vi fira genom att bjuda in medarbetare och studenter vid fakulteten till ett jubileumsfirande i Aula Magna den 17 december kl. 13-16. Är du intresserad av att medverka i firandet?
 • Klara Bolander Laksov är Sveriges första kvinnliga professor i högskolepedagogik 2019-11-14 Klara Bolander Laksov har utnämnts till professor i pedagogik med inriktning mot högskolepedagogik vid Stockholms universitet. Målet med hennes forskning är att skapa bättre förutsättningar för högskolelärare att skapa en så god undervisningskvalitet som möjligt för studenter i högre utbildning.
 • IMS Miljöhandlingsplan 2019 2019-11-13 Här kan du läsa institutionens miljöhandlingsplan för 2019. Målet är att öka medvetenheten och kunskapen om hur man miljöanpassar sina möten och transporter. Planen har tagits fram av IMS prefekter i samarbete med studierektorer och miljöansvariga.
 • Rekommenderad resepolicy 2019-11-13 Följande resepolicy är att se som en rekommendation för alla medarbetare. Vi rekommenderar generellt våra medarbetare att resa med tåg istället för flyg när så är möjligt.
 • Workshop: Data Carpentry 2019-11-13 I samarbete med Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan (Stockholm trio) håller Stockholms universitet en kostnadsfri tvådagarsworkshop i Data Carpentry – datahantering med olika programvaruinslag.
 • Ny bok utvärderar digitaliseringen i skolan 2019-11-13 Pressmeddelande. Tessy Cerratto Pargman, Stockholms universitet, är redaktör och medförfattare till bok om skolans digitalisering: Emergent Practices and Material Conditions in Learning and Teaching with Technologies.
 • Lansering nya digitala utbildningskatalogen 2019-11-13 I projekt Webb2021 är nästa steg att institutioner kompletterar den digitala utbildningskatalogen med kursinformation och annat redaktionellt material som nu ligger på kurs- och programsidor på den egna webbplatsen. Detta påbörjas nu under november med några pilotinstitutioner och referensinstitutioner. Från december släpps sedan övriga institutioner in i de nya mallarna successivt.
 • INSTÄLLD pga sjukdom. Webbstuga för Polopolyredaktörer inom Stockholms universitet 2019-11-13 Vill du utnyttja möjligheterna för effektivare spridning av stöd-, eller nyhetsinformation? Bli bättre på att sökmotoroptimera dina webbsidor och göra dem tillgängliga? Du får tips och råd om text och språk på webben, samt vilka lagar och förordningar som gäller.
 • Universitetsgemensam mall för alumnenkäter nu tillgänglig i Survey & Report 2019-11-12 Alumnenkäter kan ge ett universitet värdefull insikt om var alumnerna befinner sig på arbetsmarknaden, hur de nått dit, hur de ser på sin utbildning samt få in förslag på hur alumnerna fortsatt vill samverka med universitetet. Alumnenkäters resultat kan också ligga till grund för kvalitetssäkring av utbildningsprogram och kurser samt utgöra jämförelsematerial för framtida utvärderingar och alumnenkäter.
 • Känner du till universitetets kanaler för kommunikation? 2019-11-12 Behöver du kommunicera internt inom universitetet, eller kommunicera och sprida budskap till universitetets externa målgrupper?
 • Upptäck universitetets dolda skatter! 2019-11-12 Få en guidad visning av konstsamlingarna i Spökslottet och upptäck några av universitetets samlingar.
 • Välkommen till Bolindagarna 18-19 november! 2019-11-12 The Bolin Centre for Climate Research warmly invites you to the Bolin Days with interesting scientific discussions and a friendly gathering!
 • Rektor deltog i kickoff för ”European Universities” 2019-11-11 Rektor Astrid Söderbergh Widding deltog i ett panelsamtal under startevenemanget för Europeiska kommissionens projekt ”European Universities”. Stockholms universitet ingår i Civis, ett av de nätverk som ingår i projektet.
 • Synpunkter på framtidens forskningspolitik 2019-11-11 Den 30 oktober lämnade Stockholms universitet synpunkter till regeringen gällande det påbörjade arbetet med en ny forskningspolitisk proposition. Bland annat lyfts lärosätens självständiga roll i samhället samt behovet av en förstärkt finansiering av den nationella forskningsinfrastrukturen
 • Universitetets nyhetsbrev till alla anställda 2019-11-11 Från november kommer universitetets externa nyhetsbrev ut oftare. Du som anställd får nu också nyhetsbrevet automatiskt till din universitetsmejl.
 • Seminarievecka inom svensk-japanskt lärosätessamarbete 2019-11-11 Åldrande, materialvetenskap, hållbarhet samt innovation är de teman som samlar 200 personer från åtta japanska och sju svenska universitet under veckan för det avslutande forskningsseminariet inom Mirai-projektet. Ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans och rektor Astrid Söderbergh Widding talar vid måndagens välkomstmottagning. Värdar är Stockholms universitet och Uppsala universitet.
 • Förändringar i lönekostnadspåslaget för 2020 2019-11-11 Universitetets interna lönekostnadspåslag (LKP) höjs den 1 januari 2020 till följd av ökade pensionsavgifter. Ytterligare en förändring gällande löneavgifterna som träder i kraft vid årsskiftet är att samtliga anställda oavsett ålder kommer att omfattas av samma LKP.
 • Frukostträff: Civis – en europeisk allians för mobilitet och samarbete 2019-11-11 Välkommen till Good Morning with Global Engagement frukostträff på temat internationalisering!
 • Vetenskapsrådets medel tillfaller forskning vid HSD 2019-11-11 Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Utbildningsvetenskap 2019. Vid SU har sex forskare beviljats medel, sammanlagt drygt 32 000 000 kr.
 • Hållbarhetsforum lyfte frågor om demokrati och populism 2019-11-11 Forskning och högre utbildning har stor betydelse för att hantera miljö- och samhällsutmaningar. Det var ett viktigt budskap vid Hållbarhetsforum.
 • Hårdare tag mot kemikalieblandningar 2019-11-11 Under hela livet utsätts människor för komplexa blandningar av mer eller mindre farliga kemikalier. Hur påverkar det oss och vad bör göras? Professor Christina Rudén har överlämnat en rapport till regeringen.
 • Stockholms universitet och Agenda 2030 2019-11-08 Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, främja god hälsa och utbildning, öka jämställdhet och jämlikhet, säkra de mänskliga rättigheterna för alla samt främja fred och hållbar tillväxt. Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 för hållbar utveckling.
 • Profilseminarier inom Humanvetenskapliga området 2019-11-08 Inför 2019 har Humanvetenskapliga områdets profilområden reviderats - några har ändrats, några har tagits bort och några har tillkommit. Årets profilseminarier kretsar kring vart och ett av de nya profilområdena.
 • Högskolepedagogisk temadag: Pedagogiska ambassadörsprojekt 2019 2019-11-07 Pedagogiska ambassadörer berättar om pedagogiska utvecklingsprojekt de genomfört vid sina institutioner under året — vad de har gjort och hur det gick.
 • Workshop: ABC-metoden stödjer lärarlag utveckla kursdesign mot blandade lärmiljöer 2019-11-07 Tillsammans med dina kollegor i ett lärarlag, lär er arbeta med ABC-metoden för utveckling av kursdesign. Workshopen stödjer kursutveckling mot blandade lärmiljöer.
 • Ny upptäckt kan ge mer miljövänlig kemi 2019-11-07 Förenklade kemiska processer med mindre avfall och biprodukter. Det är möjliga fördelar av en ny upptäckt av forskare vid Stockholms universitet.
 • Primula webb – utbildning i PA-systemet 2019-11-07 En utbildning för att ge dig som arbetar med personaladministration information om grundläggande, nya rutiner och processer i PA-systemet Primula.
 • Fakultetsklubben inbjuder till föreläsning 2019-11-07 med professor Hillevi Ganetz
 • Nobelföreläsningarna 2019 2019-11-06 Kungliga Vetenskapsakademiens årliga Nobelföreläsningar med årets pristagare i kemi, fysik och ekonomi. Föreläsningarna äger rum i Aula Magna, Frescati.
 • Rektor deltar i europeiskt panelsamtal om framtidens universitet 2019-11-06 Torsdag 7 november deltar rektor Astrid Söderbergh Widding i ett panelsamtal kring Europeiska kommissionens projekt ”European Universities”. Stockholms universitet ingår i ett av de nätverk som ingår i projektet. Panelsamtalet kan följas direkt på webben.
 • 5 miljoner från Vetenskapsrådet till projektet: Optimal kalibrering 2019-11-06 I Vetenskapsrådets stora utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap har projektet Optimal kalibrering av uppgifter i datorbaserade kunskapsprov beviljats drygt fem miljoner kronor. Samuel Sollerman och Astrid Pettersson från PRIM-gruppen på MND är medverkande forskare tillsammans med Frank Miller, Ellinor Fackle-Fornius och Jonas Bjermo (från Statistiska Instiutionen).
 • Dags för IT-avdelningens servicemätning 2019-11-05 IT-avdelningen mäter regelbundet användarnöjdhet genom att skicka ut en enkät. Årets servicemätning fokuserar på de tre största centrala IT-tjänsterna och skickas ut i dagarna till utvalda medarbetare.
 • Vinnare av Stockholmspriset i kriminologi 2019-11-05 Stockholmspriset i kriminologi 2020 tilldelas Philip J. Cook och Franklin E. Zimring för evidensbaserade forskning kring vikten av vapenlagar.
 • Samarbetsavtal mellan RISE och Stockholms universitet 2019-11-05 Forskningsinstitutet RISE och Stockholms universitet har tecknat ett ramavtal i syfte att bli starkare aktörer inom forskning och innovation. Avtalet är en viktig grund för det gemensamma arbetet med att få till stånd fler samarbetsprojekt.
 • 5,9 miljoner från Vetenskapsrådet till projekt: Samskapad sex- och samlevnadsundervisning 2019-11-05 I Vetenskapsrådets stora utlysning inom utbildningsvetenskap har projektet Samskapad sex- och samlevnadsundervisning: en praktiknära studie av ett tvärvetenskapligt kunskapsområde i svensk grundskola beviljats 5 918 511kr. Auli Arvola Orlander från MND är medverkande forskare tillsammans med Lisa Öhman (HSD), Simon Ceder (Konstfack) och projektledare Karin Gunnarsson (IPD).
 • Projektbidrag för forskning om migration och integration 2019-11-04 Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag för Forskning om migration och integration 2019. Vid Stockholms universitet har tre forskare beviljats medel.
 • 81 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap 2019-11-04 Vetenskapsrådet har beslutat om projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. 19 forskare vid Stockholms universitet har beviljats medel, om sammanlagt drygt 81 miljoner kronor.