Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Löser stora problem i livets små byggstenar 2020-05-26 Xiaodong Zou är problemlösaren som utvecklar metoder för hur världen kan undersökas på atomnivå.
 • Malte Posselt är årets Sigrid Arrhenius-stipendiat 2020-05-26
 • Samarbetet mellan Stockholms universitet och Region Stockholm 2020-05-26 Forskare vid Stockholms universitet kan nu ansöka om medel för forskningsprojekt, inom områden såsom hållbar samhällsutveckling, psykisk ohälsa och framtidens hälso- och sjukvård.
 • Så jobbar vi framåt efter omställningen – digital medarbetarträff #2 2020-05-26 Ta del av rektor Astrid Söderbergh Widdings personliga hälsning till dig som medarbetare. Uppdatera dig om vad som gäller för höstterminen, för Stockholms universitets ekonomi, och se några spaningar inför framtiden. Onsdag 27 maj 13:00 sänds vårens andra digitala medarbetarträff. Följ den här på www.su.se/medarbetare eller på su.se/play.
 • Samarbete nyckeln till ett lyckat tolkat samtal 2020-05-25 Hur effektivt ett samtal tolkas beror inte bara på tolkens skicklighet, utan även på förarbetet inför samtalet och samarbetet mellan alla inblandade parter. Det visas i en ny avhandling inom översättningsvetenskap av forskaren Elisabeth Geiger Poignant.
 • Nytt centrum för internationella relationer 2020-05-25 Nätverket för de internationella relationernas historia har nu ombildats till Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia.
 • Föreskrifter om bisysslor för anställda vid Stockholms universitet 2020-05-22 Rektor har 2016-02-25 beslutet om Föreskrifter om bisysslor för anställda vid Stockholms universitet (dnr SU SU FV-1.1.2-0592-16).
 • Andreas Nyblom i Bildningspodden om DNA 2020-05-22 Litteratur- och mediehistorikern Andreas Nyblom, forskare vid institutionen, gästar senaste avsnittet av Bildningspodden, som handlar om hur DNA används inom forskningen idag.
 • Webbaserad undervisning till 30 augusti 2020-05-20 Från och med 31 augusti planerar universitetet att delvis återgå till campusförlagd undervisning, i den takt det är möjligt och under förutsättning att myndigheterna så tillåter.
 • Regler för pensionsavgång och anställning efter pensionsavgång 2020-05-20 Rektor har 2018-02-15 beslutat om Regler för pensionsavgång och anställning efter pensionsavgång vid Stockholms universitet (dnr SU FV-2.3.4-0516-18). Ersätter tidigare rektorsbeslut (dnr SU 601-0248-09 och SU FV-2.3.17-3506-13).
 • Är du intresserad av att medverka på Symposium 2021? 2020-05-20 Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnar vart tredje år ett nationellt symposium. Symposium 2021 har temat “Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv” och går av stapeln 30 sept – 1 okt 2021 på Stockholms universitet. Nu söker vi presentatörer till konferensen.
 • Lydia Wistisens föreläsning i UR 2020-05-20 Se litteraturvetaren Lydia Wistisens öppna föreläsning vid årets Bokprovning i UR Play.
 • Information om sjukskrivning med anledning av coronaviruset 2020-05-19 Slopad karensdag och tillfälligt avskaffat krav på läkarintyg från dag 8.
 • Ny rutin för fullmakt att köpa etanol 2020-05-19 Vi har förenklat rutinerna för hantering av tillstånd/fullmakt att köpa etanol i SU-butiken. 
 • När tentan flyttar hem 2020-05-19 Hur kan lärare minska risken för fusk när salstentorna flyttar hem? Klara Bolander Laksov, föreståndare för Centrum för universitetslärarutbildning, delar med sig av några tips.
 • Central service för tentor i höst 2020-05-19 I september införs en central tentamensadministration vid universitetet för att effektivisera hanteringen av examinationer i centralt administrerade lokaler.
 • Högskoleföreningens pris till främsta avhandlingarna 2020-05-19 I april beslutade Högskoleföreningen om pristagare för framstående vetenskaplig prestation/avhandling inom respektive fakultet.
 • Ledigt jobb: Biträdande studierektor på AKPA 2020-05-19 Enheten för arbetsmarknadskunskap (AKPA), söker en vikarie för vår biträdande studierektor, med tillträde i augusti 2020. Anställningen är ett vikariat och avser deltid, 50 % eller enligt överenskommelse.
 • Ny version av broschyren A presentation 2020-05-18 Nu finns en ny version av broschyren A presentation tryckt och klar. Förutom de ex som redan distribuerats, kommer det att finnas möjlighet för institutioner med flera att beställa via print on demand.
 • Lärarutbildningarnas organisation utreds 2020-05-18 Organisationen och ledningen av lärarutbildningarna har gradvis förändrats sedan de integrerades i universitetets verksamhet 2008. Nu tillsätts en utredning för att säkerställa ändamålsenliga och långsiktigt hållbara strukturer.
 • Nytt nummer av Universitetsnytt 2020-05-18 I det sista numret av Universitetsnytt är fokus på hur coronapandemin påverkar verksamheten, exempelvis den digitala omställningen. Profilen i detta nummer är kemiprofessor Xiaodong Zou. Läs även om nedslag i tidningens historia.
 • Satsning på distansundervisning och öppen nätbaserad utbildning 2020-05-18 Regeringen satsar 60 miljoner kronor för att universitet och högskolor ska kunna stärka sin distansundervisning och erbjuda mer öppen nätbaserad utbildning för att möta coronavirusets konsekvenser för arbetsmarknaden. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.
 • Fler utbildningsplatser till lärosätena 2020-05-18 Fler förväntas under de närmaste åren söka sig till universitet och högskolor för att påbörja studier. Regeringen har föreslagit att medel för permanenta utbildningsplatser ökas med motsvarande cirka 2 600 helårsstudenter vid universitet och högskolor, och nu presenteras en fördelning av nya permanenta utbildningsplatser för 2020 och 2021.
 • Lärosätena har ökat jämställdheten 2020-05-18 Fler kvinnor på ledande positioner, mer jämställd rekrytering, jämställdhetsutbildningar för chefer och jämnare fördelning av forskningsmedel mellan kvinnor och män. Arbetet med jämställdhetsintegrering vid landets högskolor och universitet har gett resultat, men insatserna behöver fortsätta för att öka jämställdheten inom akademin och bidra till långsiktiga samhällsförändringar, skriver Jämställdhetsmyndigheten i sin slutredovisning av lärosätenas jämställdhetsintegreringsuppdrag 2016-2019.
 • Nationell forskningsinfrastruktur ses över 2020-05-18 Svensk forskning ska vara världsledande, och då behöver förutsättningarna i form av organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastrukturen hålla en hög kvalitet. Tobias Krantz får som särskild utredare i uppdrag att se över hur forskningsinfrastrukturen på nationell nivå kan utvecklas.
 • Frescati har fått ett utegym 2020-05-18 Nu är det möjligt att träna under bar himmel med Nationalstadsparken som granne, samtidigt som du blickar ut mot Stora Skuggan. Du ansvarar själv för din träning och att du använder utrustningen på rätt sätt.
 • Golvvård i maj 2020 2020-05-15 Med anledning av rådande situation kommer den årliga golvvården vid Stockholms universitet att utföras redan under maj månad.
 • Sök Naturvetenskapligt basår från 20 maj 2020-05-15 Stockholms universitet startar ett Naturvetenskapligt basår, en ettårig förutbildning på gymnasienivå som ger behörighet till och garanterad plats på något av universitetets 17 naturvetenskapliga kandidatprogram.
 • Stockholms universitet medverkar i stort WHO-projekt om psykisk ohälsa 2020-05-15 Det har nu blivit klart att Stockholms universitet ska delta i World Health Organization (WHO) World Mental Health International College Student Initiative.
 • Digitala signaturer 2020-05-15 Digitala signaturer efterfrågas av många just nu. IT-avdelningen tittar på olika lösningar för detta, men än så länge finns ingen säker lösning tillgänglig.
 • Universitetsnytt 1 2020 2020-05-15 Att nå ut med forskning. Det är temat i årets första Universitetsnytt. Men hur går det till att sprida forskningsresultat så att fler får nytta av dem? Dessutom: Profilintervju med medieforskaren Ester Pollack och besök på nyöppnade Centrum för paleogenetik.
 • Matematikprofessor som märks i media 2020-05-15 Tom Britton, professor i matematisk statistik, har synts i media mycket under våren. Sedan 90-talet forskar han kring smittspridning och utvecklar matematiska modeller för att förutsäga spridning.
 • Vänsterns studentförening störst i kårvalet 2020-05-14 2020 års val till kårfullmäktige i Stockholms universitets studentkår genomfördes 27 april – 8 maj. Vänsterns studentförening fick flest röster, 908 stycken, motsvarande 37 %, vilket ger dem 15 mandat.
 • Frukostträff: Utredning om verksamhetsstödet för internationalisering vid SU 2020-05-14 I slutet av förra året gav rektor i uppdrag till rektorsrådet professor Karin Bergmark, att utreda hur verksamhetsstödet för internationalisering vid SU skulle kunna utvecklas. En skriftlig rapport har lämnats till rektor och är för närvarande på remiss inom universitetet med sista svarsdatum 18 juni.
 • Konferens: Om samverkansinlärning för ökad genomströmning 2020-05-14 Unikt tillfälle för dig som undervisar vid SU att lära mer om pedagogisk modell som hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser. Nationell konferens om samverkansinlärning (eng. Supplemental Instruction) gästar Stockholms universitet i oktober.
 • Anna Roosvall: "Klimatförändringar är en rättvisefråga" 2020-05-14 – När vi ser på klimatförändringar som en rättvisefråga, innebär det att vi ser på dem som en fråga om mänskliga rättigheter, ansvar och global jämlikhet, säger Anna Roosvall, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Stockholms universitet, i en intervju om klimaträttvisa som publicerats i en rapport av biståndsorganisationen Vi-Skogen.
 • Han får Högskoleföreningens pris för studie av videons historia 2020-05-13 För lite drygt en månad sedan blev det känt att forskaren Jonathan Rozenkrantz vid Stockholms universitet tilldelas Högskoleföreningens pris för sin filmvetenskapliga avhandling om videons historia och teori. Och snart ges en omarbetad version ut som bok.
 • Riktlinjer för att förhindra mutor 2020-05-13 Rektor har den 18 oktober 2012 beslutat om Riktlinjer för att förhindra mutor vid Stockholms universitet.
 • Kopieringsavtal 2020-05-13 Avtal om kopiering inom universitets- och högskoleområdet gällande fr.o.m. den 1 januari 2014.
 • Friskvårdsersättning, Regler för 2020-05-13 Rektor har 2018-07-01 beslutat om Regler för friskvårdsersättning för anställda vid Stockholms universitet (dnr SU FV-2.3.11-2164-18). Ersätter rektorsbeslut (dnr SU 672-2483-09) 2009-12-17.
 • Per Ljungdahl utnämnd till första föreståndare för SciLifeLab Campus Solna 2020-05-13 Per Ljungdahl. Foto: Niklas Björling Per Ljungdahl, professor vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, är föreståndare för Campus Solna som är en ny tjänst vid SciLifeLab.
 • Första nyhetsbrevet från Civis-alliansen 2020-05-12 Sedan förra året är Stockholms universitet medlem i samarbetet Civis – European Civic University Alliance som för samman studenter och medarbetare vid åtta universitet i Europa. Alliansens första nyhetsbrev är nu publicerat med bland annat en intervju med rektor Astrid Söderbergh Widding som nu är ordförande för Civis.
 • Chefspolicy vid Stockholms universitet 2020-05-12 Rektor har 2013-02-14 beslutat om Chefspolicy vid Stockholms universitet (dnr SU 814-0915-12).
 • Staffan Bergwik om Coronatidens tidsskalor hos Humtank 2020-05-12 Staffan Bergwik, professor i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik, är gästskribent med en text vid tankesmedjan Humtank.
 • Mentorskapsprogram till nytta för både universitetets studenter och alumner 2020-05-12 Vid Stockholms universitet samordnar den centrala alumnverksamheten ett mentorskapsprogram. Mentorskapsprogrammet innebär att alumner och studenter kopplas ihop för ömsesidig nytta.
 • Hantering av fysiska signaturer 2020-05-11 Med anledning av rådande situation då de flesta på universitetet arbetar hemifrån har frågor dykt upp om hur man kan underlätta hantering av fysiska signaturer i dokument.
 • Information gällande studenter/besök i universitetets lokaler 2020-05-11 Här följer vissa praktiska instruktioner med anledning av beslutet den 28 april att undervisning och examination i Stockholms universitets lokaler för vissa laborationer, fältkurser och andra praktiska moment kan tillåtas efter särskilt beslut av ansvarig dekan.
 • Utbildning för administratörer i SISU 2020-05-11 I utbildningsdatabasen SISU hanteras kursplaner och utbildningsplaner för utbildningsprogram på grund- respektive avancerad nivå. Dessutom finns stöd för att lägga in forskarkurser. Det är även i SISU det årliga utbildningsutbudet läggs in.
 • Undervisa online 2020-05-08 Är du lärare och har funderingar kring hur du undervisar på distans? Här finns information och kunskap om hur du kan flytta din fysiska undervisning online.
 • Workshop: Aktivitetsbaserat lärande i universitets nya ALC-salar. 2020-05-08 Hur skapar du en lärandemiljö som aktiverar, utmanar och motiverar dina studenter? Active learning classroom (ALC) är ett pedagogiskt koncept som bygger på studentaktiverande undervisningsmetoder i en lärosal utrustad med runda bord, skrivtavlor och interaktiva bildskärmar. Dessa metoder kan även användas i digital undervisning genom att kombinera asynkrona och synkrona undervisningsinslag. Vi undersöker och diskuterar vilka möjligheter till interaktiva undervisningsformer som erbjuds i Zoom och Athena.