Universitetsstyrelsen

VT 2018: 16 februari, 20 april och 25 maj, samtliga kl 09:00-12:00.

HT 2018: 26 september, 5 november och 3 december, samtliga kl 09:00-12:00.

 

Rektorsföredragningen

Torsdagar kl 09.15 fattar rektor beslut vid den s.k. rektorsföredragningen (RF). Ärenden till RF ska vara inlämnade senast tisdag 10:00 samma vecka. För instruktioner klicka här.

Det sista mötet på vårterminen 2018 kommer att hållas den 28 juni.

Det första mötet på höstterminen 2018 kommer att hållas torsdagen den 23 augsuti och det sista mötet den 20 december.


Undantag från schemat 2018:

-----

Vänligen notera att deadline för att skicka in ärenden till RF är kl 10:00!


Beslutsmening för nästa RF, torsdag 2018-08-23:

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro prorektor, professor Clas Hättestrand, och förvaltningschefen, universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övriga närvarande har varit Anna Riddarström, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare).
 

Förvaltningschefens beslutsmöten

Förvaltningschefen fattar beslut på torsdagar efter skriftlig föredragning. Ärenden ska vara inlämnade senast tisdag 13:00 samma vecka.

Det sista mötet på vårterminen 2018 kommer att hållas torsdagen den 28 juni. Det första mötet på höstterminen 2018 kommer att hållas torsdagen den 16 augusti.

 

Undantag från schemat 2018:

Vecka 19: FC-beslutsmötet är flyttat till onsdag 9/5. Handlingar ska vara inkomna senast måndag 7/5 kl 13.00.

Vecka 20: FC-beslutsmötet är flyttat till fredag 18/5. Handlingar ska vara inkomna senast tisdag 15/5 kl 13.00.

 

Områdesnämnden för naturvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet.
 

Områdesnämnden för humanvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet

 

Övriga ledningsmöten 
 

Rektors prefektmöten

den 5 mars, 12 mars och 15 mars.

Mötena börjar kl 14:30 och håller på till ca 18:00. Därefter följer middag.

Anmälan sker på följande länk.

Eventuella avbokningar görs skriftligt per e-post till prefektmote@su.se. Observera att middagen debiteras din institution om avbokningen görs senare än fem dagar före respektive tillfälle.