Universitetsstyrelsen

HT 2018: 26 september, 5 november och 3 december, samtliga kl 09:00-12:00.

VT 2019: 18 februari, 26 april och 14 juni, samtliga kl 09:00-12:00.

 

Rektorsföredragningen

Torsdagar kl 09.15 fattar rektor beslut vid den s.k. rektorsföredragningen (RF). Ärenden till RF ska vara inlämnade senast tisdag 10:00 samma vecka. För instruktioner klicka här.

Det första mötet på höstterminen 2018 kommer att hållas torsdagen den 23 augsuti och det sista mötet den 20 december.

Det första mötet på vårterminen 2019 kommer att hållas torsdagen den 10 januari och det sista mötet den 27 juni.


Undantag från schemat 2018:

-----

Vänligen notera att deadline för att skicka in ärenden till RF är kl 10:00!


Beslutsmening för nästa RF, fredag 2018-12-14:

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av förvaltningschefen universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övriga närvarande har varit Anna Riddarström, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare).
 

Förvaltningschefens beslutsmöten

Förvaltningschefen fattar beslut på torsdagar efter skriftlig föredragning. Ärenden ska vara inlämnade senast tisdag 13:00 samma vecka.

Det första mötet på höstterminen 2018 kommer att hållas torsdagen den 16 augusti och det sista mötet den 20 december.

 

Undantag från schemat 2018:

Vecka 44: FC-beslutsmötet är inställt.

Vecka 47: FC-beslutsmötet är flyttat till fredag 23/11. Handlingar ska vara inkomna senast tisdag 20/11 kl 13.00.

 

Områdesnämnden för naturvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet.
 

Områdesnämnden för humanvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet

 

Övriga ledningsmöten 
 

Rektors prefektmöten

den 5 mars, 12 mars och 15 mars.

Mötena börjar kl 14:30 och håller på till ca 18:00. Därefter följer middag.

Anmälan sker på följande länk.

Eventuella avbokningar görs skriftligt per e-post till prefektmote@su.se. Observera att middagen debiteras din institution om avbokningen görs senare än fem dagar före respektive tillfälle.