Universitetsstyrelsen

VT 2018: 16 februari, 20 april och 25 maj, samtliga kl 09:00-12:00.

HT 2018: 26 september, 5 november och 3 december, samtliga kl 09:00-12:00.

 

Rektorsföredragningen

Torsdagar kl 09.15 fattar rektor beslut vid den s.k. rektorsföredragningen (RF). Ärenden till RF ska vara inlämnade senast tisdag 10:00 samma vecka. För instruktioner klicka här.

 

Det första mötet på höstterminen 2018 kommer att hållas torsdagen den 23 augsuti och det sista mötet den 20 december.


Undantag från schemat 2018:

Vecka 37: RF-beslutsmötet är flyttat till fredag 14/9. Handlingar ska vara inkomna senast onsdag 12/9 kl 10.00.

vecka 44: RF-beslutsmötet torsdag 1/11 är inställt.

-----

Vänligen notera att deadline för att skicka in ärenden till RF är kl 10:00!


Beslutsmening för nästa RF, torsdag 2018-09-27:

Detta beslut är fattat av av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, professor Clas Hättestrand och förvaltningschefen, universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övriga närvarande har varit Henrik Lindell, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare).
 

Förvaltningschefens beslutsmöten

Förvaltningschefen fattar beslut på torsdagar efter skriftlig föredragning. Ärenden ska vara inlämnade senast tisdag 13:00 samma vecka.

Det första mötet på höstterminen 2018 kommer att hållas torsdagen den 16 augusti och det sista mötet den 20 december.

 

Undantag från schemat 2018:

Vecka 41: FC-beslutsmötet är flyttat till fredag 12/10. Handlingar ska vara inkomna senast tisdag 9/10 kl 13.00.

Vecka 42: FC-beslutsmötet är inställt.

 

Områdesnämnden för naturvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet.
 

Områdesnämnden för humanvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet

 

Övriga ledningsmöten 
 

Rektors prefektmöten

den 5 mars, 12 mars och 15 mars.

Mötena börjar kl 14:30 och håller på till ca 18:00. Därefter följer middag.

Anmälan sker på följande länk.

Eventuella avbokningar görs skriftligt per e-post till prefektmote@su.se. Observera att middagen debiteras din institution om avbokningen görs senare än fem dagar före respektive tillfälle.