Universitetsstyrelsen

VT 2019: 18 februari, 26 april och 14 juni, samtliga kl 09:00-12:00.

 

Rektorsföredragningen

Torsdagar kl 09.15 fattar rektor beslut vid den s.k. rektorsföredragningen (RF). Ärenden till RF ska vara inlämnade senast tisdag 10:00 samma vecka. För instruktioner klicka här.

Det första mötet på vårterminen 2019 kommer att hållas torsdagen den 10 januari och det sista mötet den 27 juni.

Det första mötet på höstterminen 2019 kommer att hållas torsdagen den 22 augusti och det sista mötet den 19 december.


Undantag från schemat 2019:

Vecka 14 - RF är flyttad till onsdag 3/4, inlämning av handlingar senast måndag 1/4 kl 10.

Vecka 16 - RF är inställd.

Vecka 22 - RF är flyttad till onsdag 29/5, inlämning av handlingar senast måndag 27/5 kl 10.

Vecka 23 - RF är flyttad till onsdag 5/6, inlämning av handlingar senast måndag 3/6 kl 10.

Vecka 38 - RF är flyttad till onsdag 18/9, inlämning av handlingar senast måndag 16/9 kl 10.

-----

Vänligen notera att deadline för att skicka in ärenden till RF är kl 10:00!


Beslutsmening för nästa RF, torsdag 2019-04-25:

Detta beslut är i rektors ställe fattat av prorektor, professor Clas Hättestrand, i närvaro av universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Ulf Nyman, Ledningssekretariatet (protokollförare).

 

Universitetsdirektörens beslutsmöten

Universitetsdirektören fattar beslut på torsdagar efter skriftlig föredragning. Ärenden ska vara inlämnade senast tisdag 13:00 samma vecka.

Det sista mötet på vårterminen 2019 kommer att hållas torsdagen den 27 juni.

Det första mötet på höstterminen 2019 kommer att hållas torsdagen den 15 augusti och det sista mötet den 19 december.

 

Undantag från schemat 2019:

Vecka 16 - Beslutsmöte är flyttat till onsdag 17/4, inlämning av handlingar senast måndag 15/4 kl 13.00

Vecka 22 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 29/5, inlämning av handlingar senast måndag 27/5 kl 13.00

 

Områdesnämnden för naturvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet.
 

Områdesnämnden för humanvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet

 

Övriga ledningsmöten 
 

Rektors prefektmöten 2019

den 5 mars, 11 mars och 20 mars.

Mötena börjar kl 14:30 och håller på till ca 18:00. Därefter följer middag.

Anmälan sker på följande länk.

Eventuella avbokningar görs skriftligt per e-post till prefektmote@su.se. Observera att middagen debiteras din institution om avbokningen görs senare än fem dagar före respektive tillfälle.