Universitetsstyrelsen

VT 2020: 18 februari, 24 april och 5 juni, samtliga kl 9-12.

 

Rektorsföredragningen

Torsdagar kl 09.15 fattar rektor beslut vid den s.k. rektorsföredragningen (RF). Ärenden till RF ska vara inlämnade senast tisdag 10:00 samma vecka. För anvisningar klicka här.

 

Det första mötet på vårterminen 2020 kommer att hållas torsdagen den 16 januari och det sista mötet den 25 juni.

Det första mötet på höstterminen 2020 kommer att hållas torsdagen den 20 augusti och det sista mötet den 17 december.


Undantag från schemat 2020:

Vecka 21 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 20/5, inlämning av handlingar senast måndag 18/5 kl 10.00

-----

Vänligen notera att deadline för att skicka in ärenden till RF är kl 10:00!


Beslutsmening för nästa RF, torsdag 2020-08-20:

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, professor Clas Hättestrand, och universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna Riddarström, Ledningssekretariatet (protokollförare).

 

Universitetsdirektörens beslutsmöten

Universitetsdirektören fattar beslut på torsdagar efter skriftlig föredragning. Ärenden ska vara inlämnade senast tisdag 13:00 samma vecka.

Det sista mötet på vårterminen 2020 kommer att hållas torsdagen den 25 juni. Det första mötet på höstterminen 2020 kommer att hållas torsdagen den 20 augusti och det sista mötet torsdagen den 17 december.

 

Undantag från schemat 2020:

Vecka 22 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 27/5, inlämning av handlingar senast måndag 25/5 kl 13.00

 

Områdesnämnden för naturvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet.
 

Områdesnämnden för humanvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet

 

Övriga ledningsmöten 
 

Områdesövergripande rådet

VT 2020: 27 januari, 6 april, 18 maj och 9 juni