Universitetsstyrelsen

VT 2020: 18 februari, 24 april och 5 juni, samtliga kl 9-12.

 

Rektorsföredragningen

Torsdagar kl 09.15 fattar rektor beslut vid den s.k. rektorsföredragningen (RF). Ärenden till RF ska vara inlämnade senast tisdag 10:00 samma vecka. För anvisningar klicka här.

 

Det första mötet på vårterminen 2020 kommer att hållas torsdagen den 16 januari och det sista mötet den 25 juni.


Undantag från schemat 2020:

Vecka 14 - Beslutsmötet är flyttat till fredag 3/4, inlämning av handlingar senast onsdag 1/4 kl 10.00

Vecka 15 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 8/4, inlämning av handlingar senast måndag 6/4 kl 10.00

Vecka 20 - Beslutsmötet är inställt.

Vecka 21 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 20/5, inlämning av handlingar senast måndag 18/5 kl 10.00

-----

Vänligen notera att deadline för att skicka in ärenden till RF är kl 10:00!


Beslutsmening för nästa RF, torsdag 2020-02-27:

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av biträdande universitetsdirektör Åsa Borin. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Ulf Nyman, Ledningssekretariatet (protokollförare).

 

Universitetsdirektörens beslutsmöten

Universitetsdirektören fattar beslut på torsdagar efter skriftlig föredragning. Ärenden ska vara inlämnade senast tisdag 13:00 samma vecka.

Det första mötet på vårterminen 2020 kommer att hållas torsdagen den 16 januari och det sista mötet den 25 juni.

 

Undantag från schemat 2020:

Vecka 15 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 8/4, inlämning av handlingar senast måndag 6/4 kl 10.00

 

Områdesnämnden för naturvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet.
 

Områdesnämnden för humanvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet

 

Övriga ledningsmöten 
 

Rektors prefektmöten 2019

den 5 mars, 11 mars och 20 mars.

Mötena börjar kl 14:30 och håller på till ca 18:00. Därefter följer middag.

Anmälan sker på följande länk.

Eventuella avbokningar görs skriftligt per e-post till prefektmote@su.se. Observera att middagen debiteras din institution om avbokningen görs senare än fem dagar före respektive tillfälle.