Universitetsstyrelsen

VT 2021: 19 februari, 16 april och 4 juni samtliga kl 9-12.

HT 2021: 23 september, 28 oktober och 3 december samtliga kl 9-12.

 

Rektorsföredragningen

Torsdagar kl 09.15 fattar rektor beslut vid den s.k. rektorsföredragningen (RF). Ärenden till RF ska vara inlämnade senast tisdag 10:00 samma vecka. För anvisningar klicka här.

Det första mötet på vårterminen 2021 kommer att hållas torsdagen den 14 januari och det sista mötet den 1 juli.


Undantag från schemat 2021:

Vecka 13 - Beslutsmötet är inställt.

Vecka 16 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 21 april, inlämning av handlingar senast måndag 19 april kl 10.00.

Vecka 19 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 12 maj, inlämning av handlingar senast måndag 10 maj kl 10.00.

Vecka 24 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 16 juni, inlämning av handlingar senast måndag 14 juni kl 10.00.

-----

Vänligen notera att deadline för att skicka in ärenden till RF är kl 10:00!


Beslutsmening för nästa RF, torsdag 2021-06-24:

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, professor Clas Hättestrand, och tillförordnad universitetsdirektör Åsa Borin. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Rikard Skårfors, Ledningssekretariatet (protokollförare). Föredragande i ärendet har varit NN.

 

Universitetsdirektörens beslutsmöten

Universitetsdirektören fattar beslut på torsdagar efter skriftlig föredragning. Ärenden ska vara inlämnade senast tisdag 13:00 samma vecka.

Det första mötet på vårterminen 2021 kommer att hållas torsdagen den 14 januari och det sista mötet den 1 juli.

 

Undantag från schemat 2021:

Vecka 19 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 12 maj, inlämning av handlingar senast måndag 10 maj kl 13.00.

 

Områdesnämnden för naturvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet.
 

Områdesnämnden för humanvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet

 

Övriga ledningsmöten 
 

Områdesövergripande rådet

VT 2021: 1 februari, 29 mars, 17 maj och 7 juni