Universitetsstyrelsen

HT 2019: 16 september, 8 november och 2 december, samtliga kl 9-12.

VT 2020: 18 februari, 24 april och 5 juni, samtliga kl 9-12.

 

Rektorsföredragningen

Torsdagar kl 09.15 fattar rektor beslut vid den s.k. rektorsföredragningen (RF). Ärenden till RF ska vara inlämnade senast tisdag 10:00 samma vecka. För anvisningar klicka här.

Det första mötet på höstterminen 2019 kommer att hållas torsdagen den 22 augusti och det sista mötet den 19 december.

Det första mötet på vårterminen 2020 kommer att hållas torsdagen den 16 januari och det sista mötet den 25 juni.


Undantag från schemat 2019:

 

-----

Vänligen notera att deadline för att skicka in ärenden till RF är kl 10:00!


Beslutsmening för nästa RF, torsdag 2020-01-30:

Detta beslut är i rektors ställe fattat av prorektor, professor Clas Hättestrand, i närvaro av universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna Riddarström, Ledningssekretariatet (protokollförare).

 

Universitetsdirektörens beslutsmöten

Universitetsdirektören fattar beslut på torsdagar efter skriftlig föredragning. Ärenden ska vara inlämnade senast tisdag 13:00 samma vecka.

Det första mötet på vårterminen 2020 kommer att hållas torsdagen den 16 januari och det sista mötet den 25 juni.

 

Undantag från schemat 2020:

Vecka 10 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 4/3, inlämning av handlingar senast måndag 2/3 kl 13.00.

 

Områdesnämnden för naturvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet.
 

Områdesnämnden för humanvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet

 

Övriga ledningsmöten 
 

Rektors prefektmöten 2019

den 5 mars, 11 mars och 20 mars.

Mötena börjar kl 14:30 och håller på till ca 18:00. Därefter följer middag.

Anmälan sker på följande länk.

Eventuella avbokningar görs skriftligt per e-post till prefektmote@su.se. Observera att middagen debiteras din institution om avbokningen görs senare än fem dagar före respektive tillfälle.