Universitetsstyrelsen

VT 2021: 19 februari, 16 april och 4 juni samtliga kl 9-12.

HT 2021: 23 september, 28 oktober och 3 december samtliga kl 9-12.

 

Rektorsföredragningen

Torsdagar kl 09.15 fattar rektor beslut vid den s.k. rektorsföredragningen (RF). Ärenden till RF ska vara inlämnade senast tisdag 10:00 samma vecka. För anvisningar klicka här.

Det första mötet på vårterminen 2021 kommer att hållas torsdagen den 14 januari och det sista mötet den 1 juli.


Undantag från schemat 2021:

Vecka 13 - Beslutsmötet är inställt.

Vecka 16 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 21 april, inlämning av handlingar senast måndag 19 april kl 10.00.

Vecka 18 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 5 maj, inlämning av handlingar senast måndag 3 maj kl 10.00.

 

-----

Vänligen notera att deadline för att skicka in ärenden till RF är kl 10:00!


Beslutsmening för nästa RF, torsdag 2021-03-04:

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, professor Clas Hättestrand, och tillförordnad universitetsdirektör Åsa Borin. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Rikard Skårfors, Ledningssekretariatet (protokollförare). Föredragande i ärendet har varit NN.

 

Universitetsdirektörens beslutsmöten

Universitetsdirektören fattar beslut på torsdagar efter skriftlig föredragning. Ärenden ska vara inlämnade senast tisdag 13:00 samma vecka.

Det första mötet på vårterminen 2021 kommer att hållas torsdagen den 14 januari och det sista mötet den 1 juli.

 

Undantag från schemat 2021:

Vecka 8 - Beslutsmötet är inställt.

 

Områdesnämnden för naturvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet.
 

Områdesnämnden för humanvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet

 

Övriga ledningsmöten 
 

Områdesövergripande rådet

HT 2020: 31 augusti, 19 oktober, 16 november och 14 december