Förvaltningschefen fattar beslut på torsdagar efter skriftlig föredragning.

Ansvarig handläggare – föredragande – förbereder skriftliga underlag i ärendet att lämna in senast klockan 13.00 på tisdagen för beslut på torsdagen samma vecka. Underlagen består av försättsblad med ev. bilagor, och dessa lämnas i en (1) originaluppsättning till receptionen i Bloms hus.

Försättsblad och bilagor skickas även in elektroniskt i Wordformat till fc@su.se senast klockan 13.00 på tisdagen.

Ev. undantag från beslutsdatumet på grund av frånvaro framgår av kalendariet (se länk nedan).

Frågor om förvaltningschefsbeslut kan ställas till Angelica Åberg, Avdelningen för planering och ledningsstöd.