Rektor fattar beslut vid rektorsföredragningen (RF) som äger rum på torsdagar. Ärenden som anmäls till RF ska göras enligt särskilda anvisningar och på särskilda mallar, som du hittar nedan.

Ärendena skickas in elektroniskt till rf@su.se senast klockan 10.00 på tisdagen för att kunna beslutas på torsdagen samma vecka.

Notera att ärendena ska skickas enskilt, var för sig. Skicka alltså inte flera ärenden i samma e-postmeddelande.

För varje ärende ska två filer skickas in:

  • ett försättsblad i Wordformat
  • ett påskrivet försättsblad och därefter samtliga handlingar i ärendet i en samlad PDF-fil.

Eventuella original som ska undertecknas lämnas (tillsammans med kopia på försättsbladet) i receptionen i Bloms hus.

Om beslutet bör läggas in i Styrdokument - Regelboken meddelar handläggaren någon av webbredaktörerna för www.su.se/styrdokument.

Tillfälligt ändrade rutiner vid rektorsföredragingen (fr.o.m. 2020-03-17)

Rektorsföredragningen kommer att fortsätta hållas som  vanligt , men med anledning av att universitetets medarbetare nu arbetar hemifrån kommer vissa rutiner kring rektorsföredragningen att tillfälligt ändras.

-    Försättsbladen behöver inte vara påskrivna av avdelningschef utan ett mejl där chefen godkänner ärendet kan bifogas alternativt att chefen skickar in ärendet till rf@su.se
-    Original som rektor ska underteckna och som handläggaren har på papper ska som tidigare lämnas in i brevlådan i Bloms hus. Ytterdörren kommer vara låst men alla medarbetare kommer in med sitt vanliga passerkort.
-    Original som rektor ska underteckna och som finns digitalt kan bifogas i mejlet när ärendet skickas in så skriver Ledningssekretariatet ut dem. Observera att originalet ska återfinnas i en egen Word- eller PDF-fil och att det i mejlet ska anges hur många exemplar som ska skrivas ut.
-    I de fall original ska kontrasigneras av handläggare kan detta göras efter att rektor har skrivit på.
-    Samtliga original kommer efter rektorsföredragningen att finnas för avhämtning i brevlådan inne i Bloms hus som vanligt.

Kontaktpersoner för RF är Anna Riddarström och Henrik Lindell på Ledningssekretariatet.