Rektor fattar beslut vid rektorsföredragningen (RF) som äger rum på torsdagar. Ärenden som anmäls till RF ska göras enligt särskilda anvisningar och på särskilda mallar, som du hittar nedan.

Ärendena skickas in elektroniskt till rf@su.se senast klockan 10.00 på tisdagen för att kunna beslutas på torsdagen samma vecka.

Notera att ärendena ska skickas enskilt, var för sig. Skicka alltså inte flera ärenden i samma e-postmeddelande.

För varje ärende ska två filer skickas in:

  • ett försättsblad i Wordformat
  • ett påskrivet försättsblad och därefter samtliga handlingar i ärendet i en samlad PDF-fil.

Eventuella original som ska undertecknas lämnas (tillsammans med kopia på försättsbladet) i receptionen i Bloms hus.

Om beslutet bör läggas in i Styrdokument - Regelboken meddelar handläggaren någon av webbredaktörerna för www.su.se/styrdokument.

Kontaktpersoner för RF är Anna Riddarström och Henrik Lindell på Ledningssekretariatet.