Universitetsdirektören fattar beslut på torsdagar efter skriftlig föredragning.

Ansvarig handläggare – föredragande – förbereder skriftliga underlag i ärendet att lämna in senast klockan 13.00 på tisdagen för beslut på torsdagen samma vecka. Underlagen består av försättsblad med ev. bilagor, och dessa lämnas i en (1) originaluppsättning till receptionen i Bloms hus.

Försättsblad och bilagor skickas även in elektroniskt i Wordformat till universitetsdirektor@su.se senast klockan 13.00 på tisdagen.

Ev. undantag från beslutsdatumet på grund av frånvaro framgår av kalendariet (se länk nedan).

Frågor om universitetsdirektörssbeslut kan ställas till Angelica Åberg, Planeringssekretariatet.