Mallar för rektors- & universitetsdirektörens beslut

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Organisation & styrning
  6. Beslut & protokoll
  7. Mallar för rektors- & universitetsdirektörens beslut

Anvisningar för universitetsdirektörens beslut

Här hittar du anvisningar och mallar för föredragning av ärenden som universitetsdirektören fattar beslut i.

Anvisningar för rektorsföredragning, RF

Här hittar du anvisningar och mallar för föredragning av ärenden som ska anmälas för beslut av rektor vid rektorsföredragningen.

Universitetets ledning

Rektor
Astrid Söderbergh Widding

Prorektor
Clas Hättestrand

Vicerektorer
Astri Muren
Elisabeth Wåghäll Nivre
Henrik Cederquist

Universitetsdirektör
Eino Örnfeldt

Biträdande universitetsdirektör
Åsa Borin

Kontakt

Rektors kansli

Rättssekretariatet

Fråga juristen

Ledningssekretariatet

E-post: organisation@su.se