Chefsinformation

Information till prefekter och administrativa chefer

Denna sida samlar ihop information från ett urval av webbsidor på medarbetarwebben och universitetets Regelbok. Det är respektive informationsägare som gjort bedömningen att du som chef behöver nås av informationen.

HR-guiden

Här har vi samlat information för dig som är chef eller hanterar HR-frågor.

Universitetets ledningsinformation utskick 29 januari

Här finns rektorsbeslut om reviderad besluts- och delegationsordning, information om universitetets nya kvalitetssystemet för utbildning, datum för vårens prefektmöten, enkät angående införande av en central tentamensorganisation och
information om utbildning i att hålla utvecklingssamtal.
Ta del av utskicket i Mondo (kräver inloggning).

Nya regler i regelboken

Kontakt

Sektionen för säkerhet
Telefon: 08-16 22 16

Juridisk rådgivning
jurist@su.se

Personalspecialister

Press
press@su.se

Områdesnämnder, kanslier och fakulteter

Naturvetenskap

Humanvetenskap