Brevet Universitetets ledningsinformation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Organisation & styrning
  6. Chefsinformation
  7. Brevet Universitetets ledningsinformation

Universitetets ledningsinformation

”Universitetets ledningsinformation” är en informationskanal från universitetsledningen till chefer inom universitetet. I denna artikel finns mer information om utskicket, vilka som får det samt utgivningsplan. Vill du veta innehållet utskicken klickar du på länkarna i listan nedan.

Kontakt

Sektionen för säkerhet
Telefon: 08-16 22 16

Juridisk rådgivning
jurist@su.se

Personalspecialister

Press
press@su.se

Områdesnämnder, kanslier och fakulteter

Naturvetenskap

Humanvetenskap