Chefsinformation

Information till prefekter och administrativa chefer

Denna sida samlar ihop information från ett urval av webbsidor på medarbetarwebben och universitetets Regelbok. Det är respektive informationsägare som gjort bedömningen att du som chef behöver nås av informationen.

HR-guiden

Här har vi samlat information för dig som är chef eller hanterar HR-frågor.

Universitetets ledningsinformation utskick 12 mars

Här kan du läsa om forskningsdatapolicy för Stockholms universitet, intresseanmälan för Athena HT18 och information om implementering av ny sökmotor på universitetets webbplatser den 14 mars.

Ta del av utskicket i Mondo (kräver inloggning).

Kontakt

Sektionen för säkerhet
Telefon: 08-16 22 16

Juridisk rådgivning
jurist@su.se

Personalspecialister

Press
press@su.se

Områdesnämnder, kanslier och fakulteter

Naturvetenskap

Humanvetenskap