Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätten genomsyrar universitetet som statlig myndighet och innefattar bland annat serviceskyldighet. Förvaltningsrätten styr också hur vi ska handlägga våra ärenden. Den centrala lagstiftningen utgörs av Förvaltningslagen.

Samtliga anställda, oavsett om de är lärare, forskare, doktorander eller tjänstemän (T/A), omfattas av de regler som gäller för myndigheter.

Kontakt

Rättssekretariatet, Rektors kansli

För stöd och rådgivning av universitetsjuristerna gå till su.se/serviceportalen

  • öppet dygnet runt
  • logga in  
  • välj frågekategori
  • fyll i frågeformuläret
  • frågan hamnar automatiskt hos rätt jurist
  • bevaka status på din fråga via "Mina ärenden"
  • e-post: jurist@su.se fungerar ett tag till