Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätten genomsyrar universitetet som statlig myndighet och innefattar bland annat serviceskyldighet. Förvaltningsrätten styr också hur vi ska handlägga våra ärenden. Den centrala lagstiftningen utgörs av Förvaltningslagen.

Samtliga anställda, oavsett om de är lärare, forskare, doktorander eller tjänstemän (T/A), omfattas av de regler som gäller för myndigheter.

Kontakt

Juridiskt stöd och rådgivning
jurist@su.se

Frågor angående Regelboken
josefin.fernstad@su.se - Huvudredaktör

Regelverk

Universitetets regler och riktlinjer

Regelboken är en sammanställning av beslut som fattats av de centrala organen vid Stockholms universitet; universitetsstyrelsen, rektor och förvaltningschefen.

Handbok i ärendehandläggning

Puff för handbok i ärendehandläggning