Den innehåller information om hur beslut fattas och hur de bör utformas, regler som styr universitetets och de anställdas agerande, information om offentlighetsprincipen mm.

I slutet av handboken finns även olika former av beslut och protokoll, samtliga med förklarande texter.

Handboken kan läsas på webben eller laddas hem och skrivas ut på papper (se pdf-filen nedan).