Handboken innehåller information om hur beslut fattas och hur de bör utformas, om regler som styr universitetets och de anställdas agerade samt om offentlighetsprincipen mm.