Personuppgifter

Personuppgifter

Här hittar du information om vad som gäller kring personuppgifter. I länkarna nedan kan du läsa mer om vilken behandling av uppgifter som omfattas av Personuppgiftslagen, vilken behandling som är tillåten samt vad som gäller för information, registerutdrag och rättelse.

Kontakt

Juridiskt stöd och rådgivning
jurist@su.se

Frågor angående Regelboken
josefin.fernstad@su.se - Huvudredaktör

Regelverk

Universitetets regler och riktlinjer

Regelboken är en sammanställning av beslut som fattats av de centrala organen vid Stockholms universitet; universitetsstyrelsen, rektor och förvaltningschefen.

Handbok i ärendehandläggning

Puff för handbok i ärendehandläggning