Ett registerutdrag ska innehålla information om vilka uppgifter om den registrerade som behandlas i form av ett utdrag med alla de personuppgifter som rör den registrerade som sökt registerutdrag, varifrån dessa uppgifter kommer, vad som är ändamålet med behandlingen, vilken rättslig grund som tillämpas och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare uppgifterna lämnas ut.

Ett registerutdrag ska alltid lämnas skriftligen. Det är viktigt att verifiera identiteten på den vars uppgifter begärs ut. Registerförteckningen kan hämtas personligen eller skickas till den registrerades folkbokföringsadress. Den registrerade ska kontakta registrator@su.se när ett registerutdrag önskas.