Anvisningar

Illustration för GDPR producerad av Bloquists

Anvisning för personuppgiftsbehandling vid Stockholms universitet

Universitetet har ett antal styrdokument som anställda, studenter, uppdragstagare med flera ska förhålla sig till. Anvisningarna ska ses som ett komplement och förtydligande av de styrdokument som berör personuppgiftsbehandling.

Kontakt

Dataskyddsförordningen vid SU

Dataskyddsombud 
Björn Gustavsson, Rättssekretariatet vid Rektors kansli

Informationssäkerhetschef 
Benita Falenius, IT-avdelningen

E-post: dso@su.se