Dataskyddsförordningen

Benita Falenius, informationssäkerhetschef på IT-avdelningen, och Markos Stavroulakis, chefsjurist p

Skärpta regler för hantering av personuppgifter

Forskare, lärare, admimistratörer - och studenter. Alla måste tänka på hur de hanterar information om människor. Dataskydd är en kombination av juridik, informationssäkerhet, IT-säkerhet och organisationsarbete. Syftet är att skydda den person vars uppgifter behandlas.

Ord att förklara

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

kontakt

Införande av dataskyddsförordningen (GDPR)

Benita Falenius, informationssäkerhetschef, projektledare GDPR, IT-avdelningen

Markos Stavroulakis, chefsjurist, Avdelningen för planering och ledningsstöd

E-post: gdpr@su.se

EU:s dataskyddsreform