Dataskyddsförordningen

EU:s dataskyddsreform

Dataskyddsförordningen som ersätter personuppgiftslagen

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya regelverk för personuppgiftsbehandling, dataskyddsförordningen (GDPR), att gälla. Dataskyddsförordningen ersätter ersätter personuppgiftslagen (PUL).

Artiklar om SU:s arbete med dataskyddsförordningen

kontakt

Införande av dataskyddsförordningen (GDPR)

Benita Falenius, informationssäkerhetschef, projektledare GDPR, IT-avdelningen

Markos Stavroulakis, chefsjurist, Avdelningen för planering och ledningsstöd

E-post: gdpr@su.se

Datainspektionen på YouTube