Dataskyddsförordningen

Illustration för GDPR producerad av Bloquists

Klart med dataskyddsombud

Rektor har beslutat att utse Benita Falenius vid IT-avdelningen till dataskyddsombud och att inrätta ett råd för dataskydd vid Stockholms universitet.

Ord att förklara

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om den nya dataskyddsförordningen GDPR.

För prefekter och avdelningschefer

För kommunikatörer och webbredaktörer

Kontakt

Dataskyddsförordningen vid SU

Dataskyddsombud 
Björn Gustavsson, Rättssekretariatet vid Rektors kansli

Informationssäkerhetschef 
Benita Falenius, IT-avdelningen

E-post: gdpr@su.se