Du hittar samlad intern och extern information om dataskyddsförordningen (GDPR) och personuppgiftsbehandling vid SU. Finns både på engelska och svenska. Se kortadresser nedan.

Tips på saker att göra i sommar

Läs gärna igenom de anvisningar som nu finns publicerade på su.se/gdpranvisningar. Sommaren kan vara ett bra tillfälle att rensa bort personuppgifter som t. ex. foton och gamla e-postmeddelanden som du inte längre har anledning att spara. Glöm inte att även rensa bort bilder som du laddat ner från Mediabanken för att undvika att du fortsätter använda bilder som inte längre får användas. Tänk också på att rensa i mappen "Hämtade filer"! I samband med att du rensar läs vad dataskyddsförordningen säger om bevarande och gallring. 

Du bör helst använda funktionsadresser istället för personliga e-postadresser för att minska personberoendet på din institution eller avdelning inom förvaltningen.

Kortadresser till användbara webbsidor rörande GDPR

Har du frågor om GDPR kan du skicka dem till gdpr@su.sesom bevakas av universitetets dataskyddsombud och jurister.