Stockholms universitet utgör en del av den juridiska personen staten. Motparten i avtalet måste vara antingen en fysisk eller juridisk person. Om motparten är en annan statlig myndighet föreligger inget avtal i rättslig mening, staten är i sin helhet en juridisk person, utan en skriftlig överenskommelse tecknas.

Rektor har beslutat om rutiner för avtalsarbete vid universitetet. Dessa återfinns i Regelboken.