I skriften ”Kärnvärden – ett fortlöpande samtal” återfinns citat ur de svar som kom in under processens gång från fakulteter, institutioner och enskilda medarbetare samt rektors reflektioner och vidare utveckling av ämnet.

Texten redovisar diskussionerna kring både de allmänna akademiska kärnvärdena utifrån Magna Charta Universitatum – autonomi, akademisk frihet, rättvisa och integritet – och de kärnvärden för Stockholms universitet som det gemensamma arbetet ledde fram till: Kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattningen, på både svenska och engelska, finns under kortadresserna su.se/karnvarden respektive su.se/corevalues, kompletterade av formgivna utskriftspdf:er.

– Det gemensamma ansvaret för universitetet som helhet, och för hur det formuleras och gestaltas via såväl kärnvärden som strategier på alla nivåer, är kanske den viktigaste insikten av alla att ta med från arbetet med Living Values, säger rektor Astrid Söderbergh Widding. Det är per definition också en process som behöver föras vidare inom Stockholms universitet för framtiden.