Medarbetaransvar

 

Medarbetaransvar

"Anställdas ansvar" (6 Kb) (manustext för filmen, pdf-fil)

Miljöarbetet på Stockholms universitet är beroende av att medarbetare är delaktiga. Detta för att vi ska nå våra miljömål och därigenom minska påverkan på miljön.

Ett exempel på detta är förbrukningen av kopieringspapper. Den har minskat med cirka 27 procent mellan åren 2016 och 2018. Ett resultat som universitetet inte kunde ha nått utan allas delaktighet i miljöarbetet.

Därför är viktigt att medarbetare är engagerade och tar miljöhänsyn i det dagliga arbetet.

Kontakt

Ordförande för Miljörådet

Magnus.Breitholtz@aces.su.se

Miljöcontroller

Viktor.Lundborg@su.se

Miljöstrateg

Lotten.Juhlin@su.se

Miljökommunikatör

Ilari.Ohring@su.se

Laboratoriesäkerhetssamordnare

Mikael.Corell@su.se

Kemikaliesamordnare

Johan.Fang@su.se

Miljösamordnare

Området för humanvetenskaper: Nathaniel.Morris@su.se

Området för för Naturvetenskap: Paul.Glantz@aces.su.se