Revisionen vid Stockholms universitet sker av två oberoende enheter, dels den externa revisionen, dels den interna revisionen.

Vid en revision vill miljörevisorn träffa olika personer på din institution/motsvarande såsom prefekt, inköpare, labansvarige. Revisorn vill också titta på dokumentation som visar hur ni arbetar med er miljöpåverkan.

Inför besöket är det alltså några saker som du och dina medarbetare behöver förbereda.

Checklista för medarbetare vid miljörevision

  • Du ska känna till miljöpolicyn och veta var du hittar den.
  • Du ska veta vilka miljörutiner, anvisningar och andra dokument relaterat till miljöarbetet som gäller för ditt arbete.
  • Du ska veta hur och var du lämnar en miljöavvikelse eller förbättringsförslag inom miljöarbete.

Intern revision

Här ser du vilka institutioner, eller avdelningar, som får besök av miljörevisorer under hösten 2021.

Besök av miljörevisorer under 2021

Undre hösten 2020 genomförde Ensucon en miljörevision vid Stockholms universitet. Cirka en tredjedel av institutionerna eller avdelningarna vid universitetet fick då besök av miljörevisorn.

Revisionsrapport Stockholms universitet 2020 (182 Kb)