Miljöledningssystemet är uppbyggt enligt ISO 14001 och baseras på en cyklisk metod bestående av faserna:

  • planering
  • genomförande
  • uppföljning
  • förbättring.

Syftet med miljöledningssystem är att ha ett systematiskt miljöarbete som leder till minskad miljöpåverkan.