Stockholms universitet har som målsättning att vara koldioxidneutralt 2040. För att bana väg för arbetet mot målet har en klimatfärdplan tagits fram. Arbetet med klimatfärdplanen har gjorts genom samarbete mellan Miljörådet och forskare inom klimat- och miljöområdet vid universitetet.

Under nästkommande åren kommer huvudfokus att ligga på att implementera färdplanen i universitetets ordinarie arbete.

Stockholms universitets klimatfärdplan för perioden 2020–2040