Miljöpolicy

Stockholms universitets miljöpolicy

Foto: Eva Dalin

Stockholms universitets miljöpolicy ligger till grund för allt miljöarbete. Därför är det viktigt att du som anställd känner till den.

Det är även viktigt att universitetets policy kommuniceras till intressenter såsom allmänheten, studenter och samarbetspartners. Detta för att alla som vistas på eller samarbetar med universitetet ska känna till vår strävan med miljöarbetet.

Universitetets ledning fastställer och reviderar miljöpolicyn för att korrekt spegla våra ambitioner och miljömål med verksamheten.