Universitetets betydande miljöaspekter är:

  • Forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle
  • Energianvändning
  • Användning av kontorsapparater
  • Resor och transporter
  • Inköp och upphandling
  • Kompetensutveckling för personal
  • Materialanvändning
  • Avfallshantering
  • Kemikalieanvändning
  • Utsläpp till vatten

Stockholms universitets kartläggning och bedömning av miljöaspekter (167 Kb)