Om miljöarbetet

"Om miljöarbetet" (12 Kb)  (manustext för filmen, pdf-fil)

Stockholms universitet arbetar enligt standarderna ISO 14001 och EMAS. De är miljöledningssystem som innehåller ett antal krav på hur ett miljöarbete ska bedrivas. 

Kontakt

Ordförande för Miljörådet

Magnus.Breitholtz@aces.su.se

Miljöcontroller

Viktor.Lundborg@su.se

Miljöstrateg

Lotten.Juhlin@su.se

Miljökommunikatör

Ilari.Ohring@su.se

Laboratoriesäkerhetssamordnare

Mikael.Corell@su.se

Kemikaliesamordnare

Johan.Fang@su.se

Miljösamordnare

Området för humanvetenskaper: Nathaniel.Morris@su.se

Området för för Naturvetenskap: Paul.Glantz@aces.su.se