Om miljöarbetet

"Om miljöarbetet" (12 Kb)  (manustext för filmen, pdf-fil)

Stockholms universitet arbetar enligt standarderna ISO 14001 och EMAS. De är miljöledningssystem som innehåller ett antal krav på hur ett miljöarbete ska bedrivas. 

Kontakt

Miljöcontroller

viktor.lundborg@su.se

Miljöstrateg

lotten.juhlin@su.se

Miljökommunikatör

ilari.ohring@su.se

Laboratoriesäkerhetssamordnare

mikael.corell@su.se

Kemikaliesamordnare

johan.fang@su.se

Miljösamordnare

Området för humanvetenskaper: nathaniel.morris@su.se

Området för för Naturvetenskap: paul.glantz@aces.su.se