Årshjul som beskriver det lokala miljöarbetet utifrån miljöledningssystemet för Stockholms universitet.

Årshjul som PDF (83 Kb)

Miljöhandlingsplan

Varje år ska du ta fram förslag på miljömål och handlingsplan för din institutions/motsvarande miljöarbete.

Mall för lokal miljöhandlingsplan (177 Kb)

Ledningens genomgång

Du följer också upp föregående års miljöarbete och redovisar resultatet till din prefekt/motsvarande. Då har du en så kallad ledningens genomgång av det lokala miljöarbetet.

Rutin för ledningens genomgång

Miljörevision

Inför interna och externa miljörevisioner ansvarar du för att planera dagen och ta fram underlag till miljörevisorn. Exempel på underlag kan vara miljöhandlingsplanen eller protoll från ledningens genomgång.

Intern och extern miljörevison

Miljöavvikelser

Du ska ha koll på institutionens/motsvarande miljöavvikelser och förbättringsförslag inom miljöarbetet.  Du ska också driva på arbetet så att avvikelserna åtgärdas och förslag genomförs. Prefekten/motsvarande är ansvarig för att arbetet görs.

Gör miljöavvikelse i SAMIR

Uppföljning

Du kommer att få besvara enkäter med frågor om det lokala miljöarbetet och hur institionen/motsvarande följer miljölagstiftningen.

Uppföljning lokalt miljöarbete för år 2020 (145 Kb)

I slutetet av varje år

Kommunikation

Team miljö på Fastighetsavdelningen skickar ut informationsmejl om miljöarbetet. Denna information ska du kommunicera till dina medarbetare när relevant.

Tidigare miljöbrev

Hör av dig till miljo@su.se om du tycker att något kan förbättras inom universitetets miljöarbete. 

 Ditt ansvar i miljöarbetet:

  • Samordna och leda det operativa miljöarbetet på din institution/motsvarande.
  • Kunna och följa universitetets policys, miljörutiner och anvisningar samt miljölagstiftning som berör din institution/motsvarande.  Du ska informera dina medarbetare om detta.
  • Kommunicera om miljöarbetet till dina medarbetare.

Rutin

I rutinen får du stöd i arbetet som miljörepresentant.

Rutin för miljörepresentanter