Foto: Niklas Björling.

Det är av stor vikt att det kommande avtalet blir så bra som möjligt. Som en del av detta arbete så ombeds du inkomma med synpunkter eller önskemål på funktioner i systemet.
 
Återkom med synpunkter eller frågor kring kemikaliehanteringssystemet och den kommande upphandlingen via webbformulär, eller till kemikaliesamordnare Johan Fång via e-post: johan.fang@su.se.
 
Observera att upphandlingen ännu inte påbörjats.