Klassificering/sortering

Glasförpackningar såsom flaskor och burkar sorteras i färgat respektive ofärgat glas. Förpackningsglas består i princip endast av sodaglas och är det enda glas som går till återvinning.

För hantering av laborativt glas se avsnitt Laborativt glas. Information om av hantering av övrigt glas såsom dricksglas och fönsterrutor, se avsnitt Sorterbart avfall.

Kontaminerat material (med t ex kemikalier, radioaktivt eller smittförande) hör absolut inte hit utan hanteras utifrån kontaminering, se ”Del för laborativ verksamhet”.

Insamling/hantering
Glasförpackningar lämnas på närmaste miljöstation. På miljöstationen finns det en behållare för färgat glas och en för ofärgat. När glasförpackningarna lämnas ska de vara helt tomma, och om nödvändigt väl rengjorda och avdunstade.
 
Lock och kapsyler av annat material ska tas bort innan glasförpackningarna läggs i behållare.
 
Glasförpackningar med pant lämnas till butik eller inköpsställe.
 
Märkning/etikettering
Insamlingsplatsen ska vara skyltad med beskrivande text (svenska och engelska) och/eller symbol.
 
Förvaring på miljöstation
Plastkärl 190 liters. Behållare för färgat respektive ofärgat.
 
Avlämning/transport
Sorterade glasförpackningar hämtas av avfallsentreprenör på miljöstationerna och förs ner till den stora återvinningscentralen under Aula Magna för vidare transport.
 
Slutligt omhändertagande
Allt insamlat glas körs till Svensk Glasåtervinning för upparbetning av återglas. Det insamlade glaset kontrolleras och sorteras. En del av hanteringen sker manuellt och en del maskinellt för att få bort föroreningar och annat material. Därefter krossas glasförpackningarna eller mals ner.
 
Specifik lagstiftning

SFS 2014:1073    Förordning för producentansvar för förpackningar

 
 
Foto: Hans Andersson recycling AB
Foto: Hans Andersson recycling AB