Foto: Hans Andersson Recycling AB
Foto: Hans Andersson Recycling AB
 

Klassificering/sortering

Hushållsavfall klassas som brännbart och är avfall som brinner utan energitillskott efter det att en förbränningsprocess satts igång.
 
Hushållsavfall är exempelvis mjukpapper, genomfärgat papper, OH-film, transparenta engångsplastpåsar, disktrasor, smutsiga plast- och pappersförpackningar, snören, stearinljus, blomkrukor i plast, plastbestick, engångsmuggar, engångsglas och engångstallrikar i plast, plastband som sitter runt emballage,tepåsar, fruktskal och kaffesump.
 

Från laborativ verksamhet räknas exempelvis icke kontaminerade handskar, plastpipetter, pipettspetsar, eppendorfrör, Falconrör, etiketter, tussar och servetter också som hushållsavfall.

 

 
Kontaminerat material (med t ex kemikalier, radioaktivt eller smittförande) hör absolut inte hit utan hanteras utifrån kontaminering, se ”Del för laborativ verksamhet”.
 
Insamling/hantering
Hushållsavfall läggs i avsedd behållare. För att undvika sanitär olägenhet ska soppåsarna för hushållsavfall vara ordentligt knutna och inte trasiga.
 
Märkning/etikettering
En beskrivande text (svenska och engelska) och/eller symbol ska finnas uppsatt i miljöstation.
 
Förvaring på miljöstation
Plastkärl 660 liters.
 
Avlämning/transport
Lokalvårdarna tömmer behållare för hushållsavfall i kontorsrum, pentryn och toaletter. Därefter lämnar de hushållsavfallet till närmaste miljöstation. Hushållsavfallet hämtas sedan av avfallsentreprenör som för ner avfallet till den stora återvinningscentralen under Aula Magna.
 
Slutligt omhändertagande
Hushållsavfall energiåtervinns genom förbränning på Högdalens värmekraftverk.
 
Specifik lagstiftning
NFS 2004:4  Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall
KFs 2014:04   Renhållningsordningen för Stockholms kommun