Foto: Hans Andersson Recycling AB
Foto: Hans Andersson Recycling AB

 

Klassificering/sortering
Returpapper är en blandad pappersfraktion. Exempel på returpapper som sorteras är tidningar, tidskrifter med både mjuka och hårda pärmar, direktreklam, telefonkataloger, överblivna papperskopior, omslagspapper runt kopieringpapper, kurshäften, utbildningskataloger, datalistor, böcker, kuvert, post-it lappar, kvitton etc.

Övriga pappersprodukter såsom etiketter (gummerat papper), vaxat papper (glansigt), karbonpapper och självklistrande dekaler ska sorteras som hushållsavfall.

Insamling/hantering
Returpapper lämnas i behållare antingen på institutionen eller på närmaste miljöstation. Sekretesspapper läggs i separata behållare med lås.

Om du ska slänga större mängder av böcker och tidskrifter ska extra behållare beställas.

Kontakta Godsmottagningen, tfn 08-16 25 17 eller e-post: gods@su.se

Övriga pappersprodukter läggs i behållare för hushållsavfall.

Märkning/etikettering
Miljöstationen eller insamlingsplatsen ska vara skyltad med beskrivande text (svenska och engelska) och/eller symbol.

Förvaring på miljöstation
Plastkärl 190 liters. För behållare som förvaras i gemensamma utrymmen gäller brandmyndighetens krav. I övrigt inga särskilda krav.

Avlämning/transport
Returnerat kontorspapper hämtas på institutioner eller lämnas på miljöstationen. Pappret förs ner till återvinningscentralen under Aula Magna för vidare transport.

Slutligt omhändertagande
Insamlat returpapper förs vidare till en sorteringsanläggning för kontroll, sortering och balning. Därefter förs det vidare till pappersbruk för att bli ny råvara till att tillverka nytt papper.

Sekretesspapper, böcker och tidskrifter med hårda pärmar och övriga pappersprodukter omhändertas genom förbränning och energiutvinning.

Specifik lagstiftning
SFS 2014:1074    Förordning om producentansvar för returpapper