Foto: Hans Andersson Recycling AB
Foto: Hans Andersson Recycling AB

 

Klassificering/sortering
Sträck- och krympplast är genomskinlig, mjuk polyeten (LPDE, LLDPE) och sorteras som sträck- och krympplast. Andra benämningar på krymp- och sträckplast är transportfilm, bubbelfilm och blåsfilm.

Insamling/hantering
Plasten samlas in i perforerade, genomskinliga plastsäckar som sitter i säckställ. Dessa säckställ finns uppställda på utvalda insamlingspunkter. Sträck- och krympplasten ska vara torr och ren från föroreningar.

Märkning/etikettering
Insamlingsplatsen ska vara skyltad med beskrivande text (svenska och engelska) och/eller symbol.

Förvaring på miljöstation
Plastsäckar i säckkärl.

Avlämning/transport
Sträck- och krympplasten hämtas på miljöstation av avfallsentreprenör. Sedan komprimeras plasten i en balpress och förs därefter ner till den stora återvinningscentralen under Aula Magna.

Slutligt omhändertagande
Av återvunnen sträck- och krympfilm tillverkas plastsäckar på Miljösäck i Norrköping.

Specifik lagstiftning
SFS 2014:1073    Förordning om producentansvar för förpackningar