Foto: Hans Andersson Recycling AB
Foto: Hans Andersson Recycling AB

 

Klassificering/sortering
Wellpapp är kartong med vågigt mellanskikt. Pappersförpackningar är förpackningar som fling-, juice-, mjölk- och yogurtkartonger.

Insamling/hantering
Wellpapp och pappersförpackningar lämnas på närmaste miljöstation eller läggs i behållare som finns utsatt på institutionen.

Ta bort tejp och annat fastklistrat på wellpappen om möjligt. Pappersförpackningarna ska vara rena och torra innan de lämnas till återvinning.

Märkning/etikettering
Insamlingsplats och miljöstation ska vara märkt med beskrivande text (svenska och engelska) och/eller symbol.

Förvaring på miljöstation
Plastkärl 660 liters. Inga särskilda krav.

Avlämning/transport
Behållare för wellpapp hämtas av avfallsentreprenör hos institutionen eller på närmaste miljöstation. Wellpappen och pappersförpackningar hamnar sedan i den stora återvinningsanläggningen under Aula Magna.

Slutligt omhändertagande
Insamlad wellpapp och pappersförpackningar går till återvinning. Materialet sorteras först för att sedan bli till ny råvara. Av returpappersmassan i tillverkas ny wellpapp, nya förpackningar och ytskikt på gipsskivor.

Specifik lagstiftning
SFS 2014:1073    Förordning om producentansvar för förpackningar