Labavfall

Sortera Labavfall

Här hittar du universitetets rutiner för hantering avfall från labverksamhet.

Alla typer av farligt avfall utom det radioaktiva märks med avfallsetikett och lämnas i rum M212, Svante Arrhenius väg 16F. Öppettider är onsdag och fredag kl. 10.30 - 11.00.

Radioaktivt avfall

Radioaktivt avfall märks med avfallsetikett och varselsymbol för joniserande strålning samt lämnas i rum A205 på onsdagar kl. 09.45–10.15.

Hämtning och kontakt

Kontakta universitetets avfallsentreprenör SEKA Miljöteknik AB för hämtning av farligt avfall på institutionen och övriga frågor.

Kontaktpersoner: Daniel Sellberg, daniel.sellberg@sekamiljoteknik.se, 070-795 00 26 och Patrik Karlsson patrik.karlsson@sekamiljoteknik.se, 070-795 00 27.

Miljörådet och Team miljö

Hittar du inte informationen du är ute efter? Ta då kontakt med någon från Miljörådet eller Team miljö.