Tänk på att bara lämna det du kan källsortera. Lämna aldrig något löst på golvet eller i en annan behållare. Det försvårar för de som arbetar med avfallshanteringen.

När du behöver slänga större saker såsom  gamla möbler, elektrisk utrustning och kylskåp ska beställning av hämtning göras. Detta sker mot en kostnad.

Kontakta Godsmottagningen på tfn 08-16 2517 eller e-post: gods@su.se

Meddela även Godsmottningen om möbler ska lämnas på markerad plats utanför SU-butiken.

 

Platser för miljöstationer

Arrheniuslaboratoriet, Hus A-C, plan 2, utanför SU-butiken

Arrheniuslaboratoriet, plan 2, rum P204 (NPQ-huset)

Arrheniuslaboratoriet, Hus E, plan 2

Edvard Anderssons växthus, utomhus

Frescati Hage, Hus 8 och 14

Frescati backe, Svante Arrheniusväg 21, bottenvåningen

Manne Siegbahn laboratoriet, mellan husen Frescativägen 24B och 26

Geovetenskapens hus, plan -1, kulvert

Kräftriket, Hus 19

Socialhögskolan, Sveaplan 162

Södra huset, Hus D, plan 3

 

Platser för källsorteringsstationer

Södra huset, plan 3 och 4,  Hus A, B, C, D, E och F.

Södra huset, plan 4, Hus A, B, C, D, E och F.

Universitetsbiblioteket, entréplan.

Allhuset, lunch/mikrovågsrummet.

Arrheniuslaboratoriet, plan 3, Hus A, D, E och F.

Geovetenskapens hus, Y-huset, plan 1, upphållsrummet.