Avfallshantering

Avfallshantering

Varje år producerar universitetet i genomsnitt 900 ton avfall per år. Det mesta av avfallet återvinns till energi eller blir ny råvara.

Stockholms universitets ambition är att förbättra sorteringen av avfall. Du som anställd är en viktig del i detta arbete.

Avfallstationer runt om på campus

Det finns även miljöstationer för studenter och övriga besökare. Där kan man lämna förpackningar och returpapper.

Olika avfallsrutiner för olika områden

Våra avfallsrutiner ska följas av alla anställda, studenter och andra verksamma på universitetsområdena Frescati, Kräftriket och Sveaplan. För de övriga universitetsområdena exempelvis på Alba Nova eller i Kista på Institutionen för data- och systemvetenskap gäller lokala avfallsrutiner.

Miljörådet och Team miljö

Hittar du inte informationen du är ute efter? Ta då kontakt med någon från Miljörådet eller Team miljö.