Universitetet berörs av en mängd lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som är kopplat till miljöpåverkan.

Här finns miljölagarna

Du som medarbetare hittar många av dessa lagar och krav infogade i universitetets miljörutiner och andra anvisningar. Exempel är avfallsrutinerna eller inköp- och upphandlingsföreskrifterna.

I universitetets miljölaglista kan du söka efter miljölagar och andra krav som kan vara relevant för ditt arbete.

Du hittar miljölaglistan här nedan. Du loggar in via ditt universitetskonto.

Universitetets miljölaglista i Notisum

Årlig kontroll

Varje år kontrollerar universitetet om verksamheterna följer miljölagstiftningen. Enkäter skickas till institutioner/motsvarande.

I rutinen för utvärdering av bindande krav preciceras arbetet med att följa upp hur universitetet efterlever miljölagstiftningen.

Rutin för utvärdering av bindande krav (38 Kb)