För att undvika det behöver alla som arbetar med kemikalier ha kunskap om riskerna och det behövs rutiner för att förebygga och undvika olyckor. Mer detaljerad information finns i Rutin för kemikaliehantering.

Rutin för kemikaliehantering (78 Kb)

Miljösäkra laboratorier

Universitetet arbetar kontinuerligt med att uppnå miljösäkra laboratorier för att förbättra skydd av människa och miljö.

Läs mer: Kemikaliepolicy och universitetets miljöhandlingsplan

Kemikalierester

Är du osäker på vad du ska göra med kemikalierester? Mer information hittar du under sidan Avfallshantering.

Läs mer: Avfallshantering vi Stockholms universitet