Om du gör det hjälper du till att förebygga att miljöpåverkan inte uppstår och förbättra universitetets miljöarbete.

Miljöavvikelse

Vad är då en miljöavvikelse? En miljöavvikelse sker då miljölagstiftning eller styrande dokument för miljöarbetet inte följs. Det kan exempelvis röra sig om kemikaliespill i ett laboratorium.

Gör din miljöavvikelse via webbformuläret i SAMIR

Ge förslag

Ett förbättringsförslag kan exempelvis vara ett förslag att universitetet har en webbsida för byta och ge bort begagnade saker såsom möbler eller labinstrument.

Har du förbättringsförslag om det övergripande miljöarbetet vid Stockholms universitet? Ta då kontakt med miljo@su.se.

Om förslaget gäller din institution/motsvarande, ta då kontakt med din miljörepresentant.

Därför ska du rapportera

Det är viktigt att du som medarbetare rapporterar in miljöavvikelser och lämnar förbättringsförslag. Annars får inte universitetets ledning kännedom om brister och fel inom miljöarbetet eller vad som kan förbättras.

Andra ärenden i SAMIR

I inrapporteringssystemet SAMIR kan du också göra anmälan om brott, tillbud och olyckor samt arbetsskada eller arbetssjukdom.

Läs mer: Länkar till SAMIR under Stödsystem