Miljörisken delas in kemiska, biologiska och radioaktiva. Risken orsakas av brand, explosion, tekniska fel och mänskligt agerande.

Vid brand är det främst brandrök och släckvatten som har de största negativa miljöeffekterna. Giftiga partiklar följer med rökplymen ut i fria luften och sprids.

När det gäller kemiska produkter, GMO, radioaktiva med flera ”riskämnen” kan de i värsta fall vid olyckor leda till omfattande skador på människor och natur.

Därför är det viktigt att förebygga nödlägen och olycka.

 

Bedömning av universitetets miljörisker (85 Kb)

Rutin för miljöriskbeödmning i laborativ verksamhet (59 Kb) (reviderad 160115)

Mall för miljöriskbedömning (166 Kb)